Rozvoj talentu a nadání

REGIO - Výzkumné a rozvojové centrum, z. ú. již několik let prohlubuje oblast práce s  nadanými žáky. Naším cílem je rozvinout  individuální práci se žáky základních a středních škol se zaměřením na rozvoj jejich potenciálu a nadání. Rozvíjíme systematickou práci učitelů s nadanými žáky a budujeme síť koordinátorů pro nadání. Realizujeme dlouhodobý rozvojový vzdělávací kurz pro učitele na téma: Systémová práce s nadanými žáky – základní koncepce – A1, dále také dlouhodobý kurz na téma: Pokročilé metody pro práci s nadanými žáky - B1, určený absolventům stávajícího kurzu A1. Naši absolventi následně mohou absolvovat kurz Program specialista – Systémová práce s nadanými žáky – C1. Po dokončení kurzu budete mít dostatek znalostí a dovedností k tomu, abyste se stali koordinátory pro nadání na Vašich školách. Také se věnujeme samotným žákům, kterým naše aplikace Regio Advisor umožňuje hledání vlastního potenciálu a pomáhá najít svůj vlastní směr budoucího směřování. Mimo jiné také zkoumáme možnosti virtuální reality ve vztahu k edukativním účelům a rozvoji nadaných žáků.

PRO ŠKOLY

Vzděláváme učitele v oblasti práce s nadanými dětmi. Zvýšíme tak přitažlivost Vaší školy pro rodiče i samotné studenty. Dnes se stále více pozornosti věnuje postiženým nebo problémovým dětem a zapomíná se, že stejně velkou pozornost si zaslouží děti nadané. Vaše škola získá KONKURENČNÍ VÝHODU.

PRO UČITELE

Naučíme Vás, jak pracovat s nadanými žáky. Obohatíme Vaši učitelskou praxi o atraktivní a nevšední metody PRÁCE S NADANÝM ŽÁKEM. Během půl roku, který u nás strávíte, získáte nové cenné kontakty a přátele z řad aktivních učitelů a erudovaných lektorů. Vaši žáci ocení netradiční přístupy výuky, které jim přinesete v rámci obohacování výuky.

PRO RODIČE

Pokud jste rodičem nadaného dítěte tak jistě víte, že neustále potřebuje zaměstnávat, řešit úkoly a něco tvořit. U nás se učitelé naučí, JAK S VAŠIMI DĚTMI PRACOVAT, jak jim zadávat ZAJÍMAVÉ ÚKOLY a jak jim kreativně zprostředkovat učivo a zároveň ZPESTŘIT VÝUKU. Vaše děti si mohou u nás vyzkoušet aplikaci REGIO ADVISOR pro hledání silných stránek, vlastního potenciálu a nadání.

zajišťujeme

níže uvedené portfolio služeb v rámci konceptu rozvoj talentu a nadání. 

Rozvojové vzdělávání v oblasti práce s nadanými žáky pro učitele ZŠ, SŠ

Tím, že učíme jiné, učíme sebe.       Seneca

SYSTÉMOVÁ PRÁCE S NADANÝMI ŽÁKY – A1 AKREDITOVANÝ DLOUHODOBÝ VZDĚLÁVACÍ ROZVOJOVÝ KURZ PRO UČITELE ZŠ, SŠ

Mnohý žák prospívá špatně jen proto, že má víc rozumu než učitel.

František Vymazal

Systémová práce s nadanými žáky – pokročilé metody B1 vzdělávání pro učitele ZŠ, SŠ

Praxe je nejlepší učitelka.

                       Marcus Tullius Cicero

 Systémová práce s nadanými žáky – specialista C1 vzdělávání pro učitele ZŠ, SŠ

Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.

                   Charles Farrar Browne

Východiska a specifika práce s nadanými žáky a studenty

Příroda sice tvoří nadání, ale teprve úsilí a motivace mu dá vyniknout.

Renáta Václavková

Badatelsky orientovaná výuka

Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná.

Albert Einstein

Out of Box metody obohacování výuky a práce s nadanými žáky

Nuda je smrtelný hřích učitele.

                 Johann Friedrich Herbart

Koučování a rozvoj nadání u žáků

Pomozte lidem lépe myslet, neříkejte jim, co mají dělat!                                     David Rock

Neurolingvistické programování pro práci s nadanými žáky

To nejdůležitější v komunikaci je slyšet to, co nebylo řečeno.

                                    Peter Drucker

Odborná profesní síť – školní koordinátor pro nadání

Kde je vůle, tam je i cesta.

Georg Bernard Shaw

Regio Advisor – Nástroj pro odhalení potenciálu a nadání pro žáky, studenty

Choose your future.

                            REGIO

Virtuální realita jako nástroj obohacení výuky

Fantazie a iluze jsou vždy větší a mocnější než tahle obyčejná a nudná věc zvaná realita.

                            Gottfried Helnwein

reference

Image is not available
Doporučuji všemi deseti!

Kurz byl pro mne osvěžujícím místem plným prakticky využitelných metod a technik pro výzkum. Doporučuji všemi deseti! 🙂

Šárka
učitelka ZŠ Hlučín-Rovniny
Image is not available
Výborní lektoři

Nové učební metody. Nový přístup k žákům. Kreativní učební metody. Výborní lektoři.

jiřina
učitelka Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Šoupala
Image is not available
Rozšíření obzorů

Úžasná náplň, každý den nově rozšířený obzor v oblastech práce s nadanými, nových metod i možnosti sebepoznání.

ALENA
učitelka ZŠ Hlučín-Rovniny
Image is not available
Zajímaví lidé

Setkání se zajímavými lidmi, úžasnými lektory, příjemná atmosféra, bezpečné prostředí.

Veronika
ředitelka ZŠ a MŠ Bobrovníky
Image is not available
Užitečné, obohacující a inovativní

Otevírání nových obzorů učitelům, kteří mohou dále takto posouvat své žáky. Jednoduše užitečné, obohacující a inovativní.

LUCIE
učitelka ZŠ a MŠ Ludgeřovice
Image is not available
Aktivizující metody

Kurz umožní využívat širší spektrum aktivizujících metod - rozebrány byly klady i rizika. Svou roli hrála i možnost vyzkoušet si metody na vlastní kůži.

RENATA
učitelka
Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského
Image is not available
Nadšení pedagogové

Kurz je určitě vhodný pro všechny nadšené pedagogy, kteří mají zájem se věnovat nadaným žákům.

PETRA
učitelka ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická
Image is not available
Pestré metody pro praxi

Kurz je velmi přínosný, hlavně pro pochopení práce s nadanými dětmi. Je pestrý a dává nám mnoho dalších metod, které můžeme použít v praxi.

HANA
učitelka ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická"
Image is not available
Inspirující kurz

Kurz hodnotím jako velmi inspirující a přínosný.

KAMILA
učitelka Gymnázium Ostrava-Hrabůvka
Image is not available
Přístupy k práci s (nejen)
nadanými žáky

Na kurzu jsem se seznámil s novými přístupy k práci s (nejen) nadanými žáky. Uvedené přístupy jsem i prakticky využil ve výuce, doporučuji.

Jiří
učitel Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba
Image is not available
Nové metody pro výuku

Díky kurzu používám ve výuce nové metody.

jANA
učitelka ZŠ Dětská, Ostrava Poruba
Image is not available
Inspirace

Kurz mě naučil dívat se na práci se žáky jiným způsobem a byl pro mě inspirací.

IRENA

učitelka SPŠ Ostrava-Vítkovice

Image is not available
Zajímavá zkušenost

Zajímavá zkušenost, nové metody, které využiji v praxi, skvělá parta kolegů (nadšenců pro práci s talenty).

ANDREA

učitelka SPŠ Ostrava-Vítkovice

Image is not available
Jsme škola "nadějných vyhlídek"

Jsme škola "nadějných vyhlídek". Vzdělávacími kurzy Regio jsme ještě nadějnějšími. My všichni.

LUCIE

učitelka ZŠ a MŠ Ostrava Hošťálkovice, Výhledy

Image is not available
Aplikace pro mladé lidi, kteří si nejsou jistí, kam se profesně nasměřovat

Tuto novou aplikaci v oblasti kariérového poradenství může užitečně použít každý mladý člověk, který si není jistý, kam by se měl dále profesně nasměřovat. Rychle a srozumitelně zde získá základní inspiraci o svých možnostech.

Mgr. Ing. Lukáš Szlaur
Dětský psycholog
Image is not available
Konkrétní techniky a postupy, které se mohou okamžitě aplikovat

Kurz pomůže přinést nový pohled na práci s nadanými žáky a naučí i konkrétní techniky a postupy, které se mohou okamžitě aplikovat.

Mgr. Jana Trdá, Ph.D.
Lektorka metod Out of box
Image is not available
Nejmocnější nástroje pro rozvoj budoucí generace

Dostávají se vám do rukou ty nejmocnější nástroje podporující proces učení a komunikace, tak důležité pro rozvoj budoucí generace.

Kristina Klimszová
Lektorka Neuroligistického programování pro pedagogy
Image is not available
Ověřené vzdělávací strategie

Kurz představuje jednu z ověřených vzdělávacích strategií, která svými univerzálními pravidly poskytne návod pro efektivní práci se žáky a studenty a naučí je základům vědecké práce.

Mgr. Jana Plevová, Ph.D.
Lektorka Badatelsky orientované výuky
Image is not available
HOSTÉ Z PRAXE

Doporučuji věnovat více času hostům z praxe, kteří uvádí konkrétní metody a jejich využití v praxi, konkrétní pracovní listy a konkrétní nápady.

Monika
učitelka
Image is not available
PŘÍNOSNÉ METODY

Kurz byl pro mě přínosný v oblasti metod. Zjistila jsem informace o nových metodách díky přednášejícím, ale také od účastníků kurzu - které už využívají. Přínos byl také v možnosti využití/vyzkoušení metody v praxi.

KATEŘINA
učitelka
Image is not available
ZNÁMKA 1

Kurz hodnotím velmi kladně. Obsah, lektoři, témata, náměty = 1.

Pavlína
učitelka, výchovná poradkyně
Image is not available
NOVÉ POSTOJE

Díky kurzu jsem si utřídila věkteré vědomosti z oblasti talentu a nadání žáků. Ve výuce budu využívat nové postoje k žákům, zapojím nové metody práce s bystrými dětmi i s celou třídou. Více se zaměřím na diagnostiku nadaných žáků.

vendula
učitelka
Image is not available
ROZŠÍŘENÍ OBZORU

Kurz mi ukázal a rozšířil obzor o nové metody práce s žáky. Rovněž jsem si je mohl (některé) už ověřit v praxi (BOV, Létající balón). Zdroje pro čerpání inspirace. Materiály. Eutuziasmus lidí z praxe.

mARTIN
Image is not available
PROFESIONÁLOVÉ

Hosté byli profesionálové, metody pro praxi užitečné a aplikovatelné. Pochopila jsem, jak pracovat, identifikovat nadané a mimořádně nadané dítě, jaké má potřeby a jak postupovat ve školním procesu.

hana
Image is not available
IDENTIFIKACE NADANÉHO

Tento kurz mi pomohl v tom, jak rozpoznat ve třídě nadaného žáka, co dělat v případě, že ho ve třídě mám, a jak s ním pracovat. Na základě tohoto kurzu jsem změnila postoj k práci žáků ve třídě - "zabývat se bílými vranami."

natálie
Image is not available
POCTIVÝ KURZ

Poctivě postavený kurz s odpovídající délkou. Přinesl mi upřesnění vlastního směřování a motivaci pro konkrétní kroky.

petr
Arrow
Arrow
PlayPause
Slider