RoZVOJ TALENTU  A NADÁNÍ

REGIO - Výzkumné a rozvojové centrum, z. ú. již několik let prohlubuje oblast práce s nadanými žáky.
Naším cílem je rozvinout individuální práci se žáky základních a středních škol se zaměřením na rozvoj
jejich potenciálu a nadání. Rozvíjíme systematickou práci učitelů s nadanými žáky
a budujeme síť koordinátorů pro nadání.

O projektu

Realizujeme dlouhodobý rozvojový vzdělávací kurz pro učitele. Po dokončení kurzu budete mít
dostatek znalostí a dovedností k tomu, abyste se stali koordinátory pro nadání na Vašich školách.
Také se věnujeme samotným žákům, kterým naše aplikace Regio Advisor umožňuje hledání
vlastního potenciálu a pomáhá najít svůj vlastní směr budoucího směřování. Mimo jiné také
zkoumáme možnosti virtuální reality ve vztahu k edukativním účelům a rozvoji nadaných žáků.

PRO KOHO JSOU KURZY URČENY

Pro učitele

Naučíme Vás, jak pracovat s nadanými žáky. Obohatíme Vaši učitelskou praxi o atraktivní a nevšední metody práce s nadaným žákem. Během půl roku, který u nás strávíte, získáte nové cenné kontakty a přátele z řad aktivních učitelů a erudovaných lektorů. Vaši žáci ocení netradiční přístupy výuky, které jim přinesete v rámci obohacování výuky.

Školy

Vzděláváme učitele v oblasti práce s nadanými dětmi. Zvýšíme tak přitažlivost Vaší školy pro rodiče i samotné studenty. Dnes se stále více pozornosti věnuje postiženým nebo problémovým dětem a zapomíná se, že stejně velkou pozornost si zaslouží děti nadané. Vaše škola získá KONKURENČNÍ VÝHODU.

Pro rodiče

Pokud jste rodičem nadaného dítěte tak jistě víte, že neustále potřebuje zaměst-návat, řešit úkoly a něco tvořit. U nás se učitelé naučí, jak s Vašimi dětmi pracovat, jak jim zadávat zajímavé úkoly a jak jim kreativně zprostředkovat učivo a zároveň zpestřit kreativitu. Vaše děti si mohou u nás vyzkoušet aplikaci Regio Advisor pro hledání silných stránek, vlastního potenciálu a nadání.

Rozvojové vzdělávání v oblasti práce
s nadanými žáky pro učitele ZŠ a SŠ

Nabízíme tříúrovňový proces dlouhodobého vzdělávání učitelů v oblasti systémové práce s nadanými žáky. Aktuální nabídka kurzů zde.

Dne 5. 6. 2019 se ve Zlíně koná konference kariérových a výchovných poradců s názvem "Dny řemesel". Budeme zde prezentovat Moderní pomůcky kariérového poradenství genderovým pohledem. Více o akci zde.

 

Nabízíme tříúrovňový proces dlouhodobého vzdělávání učitelů v oblasti systémové práce s nadanými žáky. Aktuální nabídka kurzů zde.

Dne 5. 6. 2019 se ve Zlíně koná konference kariérových a výchovných poradců s názvem "Dny řemesel". Budeme zde prezentovat Moderní pomůcky kariérového poradenství genderovým pohledem. Více o akci zde.

 

DLOUHODOBÉ VZDĚLÁVACÍ ROZVOJOVÉ KURZY PRO UČITELE ZŠ, SŠ V OBLASTI PRÁCE S NADANÝMI ŽÁKY

SYSTÉMOVÁ PRÁCE S NADANÝMI ŽÁKY- AKREDITOVANÝ KURZ

Základní kurz A1

Prekvizity: žádné

Jedná se o základní koncepci systémové práce s nadanými žáky.

Zjistit více >

Pokročilé metody pro práci
s nadanými žáky

Pokročilé metody B1

Prekvizity: A1

V kurzu se zaměřujeme na práci s nadanými žáky v rámci vybraných pokročilých metod.

Zjistit více >

Program specialista – Systémová práce s nadaným žákem

Specialista C1

Prekvizity: A1, B1

Program specialista připravuje samostatné odborníky pro samostatnou práci.

Zjistit více >

Školení pro jednotlivé metody, které se můžete na našich kurzech naučit

VÝCHODISKA A SPECIFIKA PRÁCE S NADANÝMI ŽÁKY

Kurz: A1

Učitelé si připraví náměty, projekty, změny, které je potřeba udělat, aby škola mohla začít systémově pracovat s nadanými žáky.

Zjistit více >

BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA PŘI PRÁCI S NADANÝMI DĚTMI

Kurz: A1

Výstupem by měla být předpřipravená badatelská lekce do výuky podle principů badatelsky orientované výuky.

Zjistit více >

OUT OF BOX METODY OBOHACOVÁNÍ VÝUKY A PRÁCE S NADANÝMI ŽÁKY

Kurz: A1, B1, C1

Všechny techniky jsou vyzkoušeny na vlastních příkladech tak, aby je účastníci kurzu uměli aplikovat při práci.

Zjistit více >

KOUČOVÁNÍ A ROZVOJ NADÁNÍ U ŽÁKŮ

Kurz: A1, B1

Probereme si společně vhodné a nevhodné otázky v průběhu koučování a vyzkoušíme koučovací karty.

Zjistit více >

NEUROLINGVISTICKÉ PROGRAMOVÁNÍ PRO PRÁCI S NADANÝMI ŽÁKY

Kurz: B1

V rámci tréninku procházíme každý nástroj v roli pozorovatele, poté uživatele a také „průvodce“.

Zjistit více >

Už víte o našich dalších projektech?

barevný mozek regio advisor

Žáci mohou za využití technologií, v pohodlí domova, přemýšlet o svých silných stránkách (nadáních, potenciálech) a hledat na základě profesionálně vedené on-line konzultace správné uplatnění při volbě povolání nebo při studiu.

Virtuální realita

Představujeme nový koncept vzdělávacích technologií v podobě virtuální reality, pomocí které si mohou studenti vyzkoušet různá povolaní, rozvíjet své kognitivní schopnosti a v neposlední řadě si také užít spoustu kreativního tvoření.

reference

Image is not available
Strategie profesionální a otevřená veřejná správa a zpracování Akčního plánu strategie

Vytvořením strategie profesionální a otevřené veřejné správy v obci Písek jsme získali náměty a doporučení pro správné fungování obecního úřadu.

Věra Szkanderová
Starostka obce Písek
Image is not available
Strategie profesionální a otevřená veřejná správa a zpracování Akčního plánu strategie

Změnili jsme přístup k občanům, plánování cílů a jejich plnění. Doporučujeme naplňovat plány s REGIEM.

Monika Czepczorová
Starostka obce Bukovec
Image is not available
Strategie základní školy
Hlučín – Rovniny

Práce na strategiích nám umožnila komplexní pohled školy, určení priorit, naplánování postupných kroků a vyhodnocování úspěšnosti plnění těchto úkolů. Avšak největším přínosem této společné práce, je sdílená vize školy, naše loajalita ke škole a spoluodpovědnost za další rozvoj školy i nás samotných.

Mgr. Miroslav Všetečka
Ředitel ZŠ Hlučín - Rovniny
Image is not available
Strategie rozvoje základní školy Ludgeřovice 2017–2023

Víme kde jsme a kam chceme.
Máme VIZI školy.

Mgr. Karel Moric
Ředitel ZŠ a MŠ Ludgeřovice
Image is not available
Strategie rozvoje základní školy Hlučín – Bobrovníky 2017 – 2022

Díky spolupráci s firmou Regio jsme dali naší vizi konkrétní podobu. Naučili jsme se pracovat v týmech, smysluplně využít naše silné stránky k rozvoji školy. Spoluprací jsme získali nové zkušenosti.

Mgr. Veronika Mrázková
Ředitelka ZŠ a MŠ Bobrovníky
Image is not available
Strategie rozvoje obce Píšť
2017–2023

Spolupráce s REGIO nám pomohla vyjasnit si priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky.

Bc. Daniel Fichna
Starosta obce Píšť
Image is not available
Plán prevence kriminality města Jablunkova na léta 2018 – 2023

Záruka kvatliního vedení projektu. Spolupráce s firmou REGIO nám pomohla pod odborným vedením vytvořit komplexní strategický dokument pro tvorbu a koordinaci řízení prevence kriminality ve městě na roky 2018-2023.

Ing. Jan Nieslanik
Tajemník města Jablunkov
Image is not available
Strategický plán rozvoje obce Návsí na léta 2018-2028

Získali jsme ucelený dokument o obci.

PaedDr. Lenka Husarová
Starostka obce Návsí
Image is not available
Zavedení Místní agendy 21
v naší obci

Zviditelnili jsme aktivity naší obce a zlepšili komunikaci s občany.

Ing. Martin Byrtus
Místostarosta obce Hrádek
Image is not available
Zavedení Místní agendy 21
v naší obci

Spolupráce s firmou REGIO na zavedení Místní agendy 21 nám ukázala cestu.


Referentka obce Milíkov
Image is not available
Zavedení Místní agendy 21
v naší obci

Rozvoj obce více odráží a reflektuje potřeby občanů, lépe plánujeme.

Bc. David Ćmiel
Starosta obce Písečná
Image is not available
Zavedení Místní agendy 21
v našem městě

REGIO je důstojný partner pro zavedení udržitelného rozvoje ve městě. Díky zapojení do MA21 jsme zlepšili zapojení veřejného sektoru do rozhodovacích procesů v rámci udržitelného rozvoje města Jablunov.

Ing. Jan Nieslanik
Tajemník město Jablunkov
Image is not available
INSPIRACE K TOMU,
JAK TO DĚLAT JINAK

Vzdělávací kurzy mě inspirovaly k tomu, jak dělat věci jinak. Naučily mě strategicky myslet a lépe plánovat projekty. Nové dovednosti a poznatky mohu uplatňovat ve prospěch obce, kde starostuji.

Robert Borski
Starosta
Image is not available
ROZŠÍŘENÍ POZNATKŮ

Nejen, že byly vypracovány dokumenty potřebné pro rozvoj samotných obcí a Sdružení obcí Jablunkovska, ale pro mě, jako starostu, kurz znamenal rozšíření poznatků pro vedení obce, komunikaci s občany, poskytování informací občanům, organizaci akcí, vyvarování se různých chyb apod.

Mgr. Jan Konečný
Starosta
Image is not available
NOVÉ POZNATKY

Kurz mi přinesl: nové poznatky, zkušenosti, novinky z praxe jiných obcí, metody zlepšování

Referentka
Image is not available
ZNAČNÁ POMOC

Dozvěděla jsem se hodně věcí, které mi v mé práci pomohou. Určitě se budu snažit o zlepšení komunikace s občany a jejich zapojení do plánování. Hodně se mi líbily prezentace všech účastníků.

Eva Kawuloková
Starostka
Image is not available
NOVÉ INFORMACE A RADY

Kurz mi přinesl jak mnoho prospěšných rad od všech zúčastněných starostů obcí a pozvaných hostů z řad odborníků. tak spoustu užitečných informací v oblasti strategického plánování v rámci samotného vzdělávání.

Ing. Yveta Kovalčíková
Starostka
Image is not available
ZKVALITNĚNÍ ŘÍZENÍ

Poznatky, informace, zkušenosti a nabyté dovednosti jsou pro mě velmi cenné. Věřím, že mi značně pomohou při výkonu funkce starosty a povedou ke zkvalitnění řízení obce a k jejímu rozvoji.

Bc. David Ćmiel
Starosta
Image is not available
NADHLED

Tento kurz mi dal větší nadhled nad rozvojem obce.

Marcel Kokeš
Zastupitel
Image is not available
NOVÉ NÁMĚTY

Líbilo se mi, že jsem měla možnost seznámit se i s jinými náměty, které sice ne všechny ve své práci využiji, ale byly zajímavé.

PaedDr. Lenka Husarová
Starostka
Image is not available
POMOC S REALIZACÍ MYŠLENKY

Pomohli nám se zavedením myšlenky "trvale udržitelného rozvoje".

Ing. Jan Nieslanik
Tajemník město Jablunkov
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider