ÚSPĚŠNÁ ORGANIZACE

REGIO - Výzkumné a rozvojové centrum, z. ú. podporuje svým portfoliem služeb rozvoj regionů, (veřejných) organizací, jednotlivců s cílem vytváření profesionality a efektivity veřejných služeb, rozvoje podnikavosti, talentu a kreativity.

O konceptu

Pomáháme zejména obcím, školám a dalším institucím při tvorbě strategií, realizujeme socioekonomické výzkumy, prognózy, dotazníková šetření a rozvíjíme pracovníky při vzdělávání a rozvojových dnech, které pořádáme. Obcím pomáháme při zvyšování spolupráce s občany a společném rozvoji. Naším cílem je také vytvořit organizované pracoviště, které bude vládnout manažerskými nástroji jako je strategické řízení, projektové řízení a procesní řízení.

Komu koncept úspěšná organizace pomůže

Obce

Provedeme Vás naším konceptem ÚSPĚŠNÁ ORGANIZACE, který Vás vede k profesionálnímu řízení systémového udržitelného rozvoje obce a vytvoření ORGANIZOVANÉHO PRACOVIŠTĚ obecního úřadu. Spustíme proces změn a nastavení týmové práce.

Školy

Provedeme Vás naším konceptem ÚSPĚŠNÁ ORGANIZACE, který Vás vede k profesionálnímu řízení a systémovému rozvoji školy a vytvoření organizovaného pracoviště ve škole. Spustíme proces změn a nastavení týmové práce.

Ostatní organizace

Koncept ÚSPĚŠNÁ ORGANIZACE je tu pro všechny ostatní organizace, které zajímá trvalý rozvoj a profesinalita řízení uskutečňování změn a týmové práce.

Co obsahuje koncept úspěšná organizace

Koncept ÚSPĚŠNÁ ORGANIZACE je postaven na přístupu dobrého vládnutí ve veřejných institucích a z našeho pohledu postaven na těchto pilířích

DOBŘE ORGANIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ

VIDITELNÁ A USKUTEČNITELNÁ STRATEGIE

PROFESIONÁLNÍ, AKTIVNÍ ZAMĚSTNANEC

Co zajišťujeme

níže uvedené portfolio služeb v rámci konceptu úspěšná organizace.

Strategie a strategické řízení

Řídit dle rozvojové strategie znamená dělat věci chytřeji a dosahovat svých cílů.

Zjistit více 

Výzkumy, průzkumy, prognózy

Kvalitní výzkum umožní rozhodnutí ve složitých otázkách.

Zjistit více 

Dotazníkové šetření

Znát potřeby cílové skupiny znamená být v obraze.

Zjistit více 

FOCUSNÍ SKUPINY, VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Komunikovat s cílovou skupinou o důležitých věcech se vyplatí.

Zjistit více 

Trvalá spolupráce s občany a udržitelný rozvoj obce, MA21

Získat důvěru občanů se vyplácí.

Zjistit více 

MARKETINGOVÁ A KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

Najít a prodat svou jedinečnost je výhodné. 

Zjistit více 

Projekty a projektové řízení v organizaci

Projekty můžete řídit jako profesionálové s jasným výsledkem.

Zjistit více 

Nastavení procesů a systémů pro fungování organizace

Je výhodné, když všichni zaměstnanci vědí, za co jsou odpovědní a co mají dělat.

Zjistit více 

Odborné profesní sítě

Lidé si povídají s lidmi o svých tématech.

Zjistit více 

Odborná profesní síť pro starosty

Starostové si vyměňují zkušenosti a pravidelně se setkávají.

Zjistit více 

Odborná profesní síť pro ředitele škol

Ředitelé si vyměňují zkušenosti a pravidelně se setkávají.

Zjistit více 

ODBORNÁ PROFESNÍ SÍŤ PRO KOORDINÁTORY PRO NADÁNÍ

Koordinátoři pro nadání si vyměňují zkušenosti a pravidelně se setkávají.

Zjistit více 

Kreativní vzdělávání, koučování a rozvoj zaměstnanců

Bohatství firmy je ve vzdělaných lidech.

Zjistit více 

VZDĚLÁVÁNÍ PRO STAROSTY OBCÍ

Být odborně vzdělán je konkurenční výhoda.

Zjistit více 

Rozvoj potenciálu zaměstnanců a účelný výběr zaměstnanců

Lidský kapitál je největší hodnotou firmy.


Zjistit více 

reference

Image is not available
Strategie profesionální a otevřená veřejná správa a zpracování Akčního plánu strategie

Vytvořením strategie profesionální a otevřené veřejné správy v obci Písek jsme získali náměty a doporučení pro správné fungování obecního úřadu.

Věra Szkanderová
Starostka obce Písek
Image is not available
Strategie profesionální a otevřená veřejná správa a zpracování Akčního plánu strategie

Změnili jsme přístup k občanům, plánování cílů a jejich plnění. Doporučujeme naplňovat plány s REGIEM.

Monika Czepczorová
Starostka obce Bukovec
Image is not available
Strategie základní školy
Hlučín – Rovniny

Práce na strategiích nám umožnila komplexní pohled školy, určení priorit, naplánování postupných kroků a vyhodnocování úspěšnosti plnění těchto úkolů. Avšak největším přínosem této společné práce, je sdílená vize školy, naše loajalita ke škole a spoluodpovědnost za další rozvoj školy i nás samotných.

Mgr. Miroslav Všetečka
Ředitel ZŠ Hlučín - Rovniny
Image is not available
Strategie rozvoje základní školy Ludgeřovice 2017–2023

Víme kde jsme a kam chceme.
Máme VIZI školy.

Mgr. Karel Moric
Ředitel ZŠ a MŠ Ludgeřovice
Image is not available
Strategie rozvoje základní školy Hlučín – Bobrovníky 2017 – 2022

Díky spolupráci s firmou Regio jsme dali naší vizi konkrétní podobu. Naučili jsme se pracovat v týmech, smysluplně využít naše silné stránky k rozvoji školy. Spoluprací jsme získali nové zkušenosti.

Mgr. Veronika Mrázková
Ředitelka ZŠ a MŠ Bobrovníky
Image is not available
Strategie rozvoje obce Píšť
2017–2023

Spolupráce s REGIO nám pomohla vyjasnit si priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky.

Bc. Daniel Fichna
Starosta obce Píšť
Image is not available
Plán prevence kriminality města Jablunkova na léta 2018 – 2023

Záruka kvatliního vedení projektu. Spolupráce s firmou REGIO nám pomohla pod odborným vedením vytvořit komplexní strategický dokument pro tvorbu a koordinaci řízení prevence kriminality ve městě na roky 2018-2023.

Ing. Jan Nieslanik
Tajemník města Jablunkov
Image is not available
Strategický plán rozvoje obce Návsí na léta 2018-2028

Získali jsme ucelený dokument o obci.

PaedDr. Lenka Husarová
Starostka obce Návsí
Image is not available
Zavedení Místní agendy 21
v naší obci

Zviditelnili jsme aktivity naší obce a zlepšili komunikaci s občany.

Ing. Martin Byrtus
Místostarosta obce Hrádek
Image is not available
Zavedení Místní agendy 21
v naší obci

Spolupráce s firmou REGIO na zavedení Místní agendy 21 nám ukázala cestu.


Referentka obce Milíkov
Image is not available
Zavedení Místní agendy 21
v naší obci

Rozvoj obce více odráží a reflektuje potřeby občanů, lépe plánujeme.

Bc. David Ćmiel
Starosta obce Písečná
Image is not available
Zavedení Místní agendy 21
v našem městě

REGIO je důstojný partner pro zavedení udržitelného rozvoje ve městě. Díky zapojení do MA21 jsme zlepšili zapojení veřejného sektoru do rozhodovacích procesů v rámci udržitelného rozvoje města Jablunov.

Ing. Jan Nieslanik
Tajemník město Jablunkov
Image is not available
INSPIRACE K TOMU,
JAK TO DĚLAT JINAK

Vzdělávací kurzy mě inspirovaly k tomu, jak dělat věci jinak. Naučily mě strategicky myslet a lépe plánovat projekty. Nové dovednosti a poznatky mohu uplatňovat ve prospěch obce, kde starostuji.

Robert Borski
Starosta
Image is not available
ROZŠÍŘENÍ POZNATKŮ

Nejen, že byly vypracovány dokumenty potřebné pro rozvoj samotných obcí a Sdružení obcí Jablunkovska, ale pro mě, jako starostu, kurz znamenal rozšíření poznatků pro vedení obce, komunikaci s občany, poskytování informací občanům, organizaci akcí, vyvarování se různých chyb apod.

Mgr. Jan Konečný
Starosta
Image is not available
NOVÉ POZNATKY

Kurz mi přinesl: nové poznatky, zkušenosti, novinky z praxe jiných obcí, metody zlepšování

Referentka
Image is not available
ZNAČNÁ POMOC

Dozvěděla jsem se hodně věcí, které mi v mé práci pomohou. Určitě se budu snažit o zlepšení komunikace s občany a jejich zapojení do plánování. Hodně se mi líbily prezentace všech účastníků.

Eva Kawuloková
Starostka
Image is not available
NOVÉ INFORMACE A RADY

Kurz mi přinesl jak mnoho prospěšných rad od všech zúčastněných starostů obcí a pozvaných hostů z řad odborníků. tak spoustu užitečných informací v oblasti strategického plánování v rámci samotného vzdělávání.

Ing. Yveta Kovalčíková
Starostka
Image is not available
ZKVALITNĚNÍ ŘÍZENÍ

Poznatky, informace, zkušenosti a nabyté dovednosti jsou pro mě velmi cenné. Věřím, že mi značně pomohou při výkonu funkce starosty a povedou ke zkvalitnění řízení obce a k jejímu rozvoji.

Bc. David Ćmiel
Starosta
Image is not available
NADHLED

Tento kurz mi dal větší nadhled nad rozvojem obce.

Marcel Kokeš
Zastupitel
Image is not available
NOVÉ NÁMĚTY

Líbilo se mi, že jsem měla možnost seznámit se i s jinými náměty, které sice ne všechny ve své práci využiji, ale byly zajímavé.

PaedDr. Lenka Husarová
Starostka
Image is not available
POMOC S REALIZACÍ MYŠLENKY

Pomohli nám se zavedením myšlenky "trvale udržitelného rozvoje".

Ing. Jan Nieslanik
Tajemník město Jablunkov
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider