Unikátní webová aplikace pro rozvoj talentu a nadání Regio Advisor

Pro mnohé žáky a studenty je těžké vybrat si správně zaměření a případně budoucí povolání. S přihlédnutím k rychlosti současného vývoje a technologických změn, kdy většina povolání, která budou současní mladí vykonávat, ještě neexistují a mnohá z těch, která známe, za pár let existovat nebudou. Rozhodli jsme se podat pomocnou ruku, a zároveň jít unikátní cestou hledání vlastních talentů a sebehodnocení. Nejedná se o psychodiagnostiku, protože z praxe se nám jeví přílišné škatulkování jako nevhodné. Raději jsme zvolili Gardnerovu teorii mnohonásobné inteligence, která nám definuje typologii různých inteligencí. Na základě této teorie Vám umožníme zkoumat projevy Vašeho vlastního nadání a doporučíme Vám kariérní oblasti, ve kterých je možné tyto své talenty využít. Při vývoji webové aplikace jsme se inspirovali zkušenostmi ze zahraničí a přizpůsobili jsme aplikaci pro potřeby českého prostředí. Zastáváme názor, že každý jedinec má svá nadání a inteligenci, která vystihují jeho zájmy, záliby a obvyklé chování. Na základě těchto zjištění jsou doporučeny kariérní oblasti, případně i příklady možných povolání. A VÁM MILÍ STUDENTI, ŽÁCI, ALE I DOSPĚLÁCI PŘEJEME JEN TU NEJLEPŠÍ ZKUŠENOST PŘI POZNÁVÁNÍ SVÉHO POTENCIÁLU. 

Pro žáky a studenty

Nebude Vám říkat, co je pro Vás nejlepší. Celá aplikace je postavena na Vás, Vašich názorech a poznání sebe sama. Věříme Vám a víme, že každý i Vy máte své talenty, silné stránky. Věřte, že je fajn je objevit a stavět na nich svou budoucnost. V naší aplikaci si
sami řeknete, co Vás baví, co Vám jde a co chcete či nechcete.

Pro školy

Aplikace má administraci pro školy (třídní učitele, výchovné poradce, učitele ZSV aj.), takže můžete využít aplikaci ve své hodině a propojit ji s výukou a poradenstvím v oblasti budoucího směřování žáků a studentů. 

Pro rodiče

Rodiče chtějí pro své děti tu nejlepší budoucnost. Jak jim však pomoct při výběru školy či povolání, když nevíme, jaká povolání za pár let budou potřebná? Nicméně víme, že je přínosné stavět svou budoucnost na svých silných stránkách. Aplikace může Vám i Vašim dětem pomoci s jejich dalším směřováním.

Co najdete v aplikaci?

Aplikace Regio Advisor má několik hlavních částí, které na sebe logicky navazují. Čím pečlivěji a podrobněji jsou vyplněny, tím je větší pravděpodobnost správného nasměrování. Ke všem krokům se lze vrátit a případně upravit, pokud je potřeba.

Můj profil

Vstupní zamyšlení nad sebou, které nám pomůže naladit se na sebeuvědomování svého potenciálu, nadání.

Mé talenty, nadání

Postupně si projdete vybrané projevy nadání a hledáte ty, které jsou Vám blízké a také ty, se kterými se neztotožňujete.

Akční kroky

Vše je o Vás o Vašem úsilí, ochotě pro svou budoucnost něco udělat. Určitě si můžete do akčního plánu zapsat své nápady na svůj další postup, abyste nastartovali svůj posun k perspektivní budoucnosti. 

Kariérové oblasti

Nadání, silné stránky můžeme zúročit ve své budoucí profesi. Naše aplikace Vám nabídne možnosti kariérových oblastí, kde budou Vaše silné stránky užitečné. Je fajn dělat věci s lehkostí, a to jde lépe, pokud Vaše práce je postavena na Vašich silných stránkách.

Fun facts

Využili jsme zajímavé informace – Fun facts, které se objevují jako odměna za Vaši píli. Po vyplnění jednotlivých částí aplikace se Vám objeví. Fun facts celou aplikaci obohacují svými informacemi a také trochou humoru.

Vaše výsledky

Všechny Vaše výsledky a srovnání jsou zároveň zaslány na registrační email, abyste si je mohli v klidu projít. Případně se do aplikace můžete vrátit a doplnit co chcete nebo aplikaci začít úplně od začátku.

Nekonečný potenciál

„Dříve jsem se ptal: Jak mohu vyléčit či změnit tohoto člověka? Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah, který tento člověk může využít pro svůj osobní růst?“ - Carl Rogers

REFERENCE

Image is not available
FUNGUJE TO

Zjistila jsem o sobě dost věcí, některé se mi i potvrdily.

LUCKA
žákyně ZŠ
Image is not available
VÍM O SOBĚ I TO, CO JSEM PŘEDTÍM NEVĚDĚLA

Zjistila jsem o sobě věci, co jsem nevěděla.

Bára
žákyně ZŠ
Image is not available
PŘÍPRAVA K VOLBĚ BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

Je to nástroj k sebepoznání žáka, žák se může více profilovat a připravit k volbě budoucího povolání.

Mgr. Hana Halodová
učitel
Image is not available
ZAMYSLEL JSEM SE NAD TÍM, CO UMÍM

Aplikace mi pomohla v zamyšlení se nad tím, co umím.

Kamil
žák ZŠ
Image is not available
APLIKACE SPRÁVNĚ UHODLA, CO MĚ BAVÍ

Sesbíral jsem si informace o sobě (co mě baví).

Honza
žák ZŠ
Image is not available
POTVRDILO SE MI CO MI JDE A CO NE

Aplikace mi pomohla zjistit něco o svých schopnostech - buď potvrdit co mi jde a nebo co mi nejde.

Filip
žák ZŠ
Image is not available
ZJISTIL JSEM, CO BY MĚ NEJVÍCE BAVILO DĚLAT

Aplikace mi pomohlo najít to, co by mě nejvíce bavilo.

Adam
žák ZŠ
Image is not available
Dobrý start směrem k profesní budoucnosti

RegioAdvisor je dobrý start, když chcete začít přemýšlet o své profesní budoucnosti

Mgr. Dorota Madziová
Kariérová poradkyně
Centrum kompetencí, z.s.
Image is not available
NAŠLA JSEM SAMA SEBE

Z aplikace jsem se dozvěděla o sobě nové věci, našla jsem alespoň trochu sama sebe.

Klára
žákyně ZŠ
Image is not available
VÍM NA CO SE ZAMĚŘÍM

Uvědomila jsem si, na co se mám více zaměřit.

Adéla
žákyně ZŠ
Image is not available
VÍM CO BUDU V BUDOUCNU DĚLAT

Aplikace mi pomohla v tom, že jsem si uvědomil, v čem jsem dobrý a co bych mohl do budoucnosti dělat.

Tomáš
žák SŠ
Image is not available
HNED VYZKOUŠÍME

Určite hned vyzkoušíme, zavedení ostré verze bude záviset na spolupráci s koordinátorkou pro nadané žáky, VP a vedením školy.

Mgr. Jana Chmelařová
učitel
Image is not available
UŽ VÍM NA CO MÁM NADÁNÍ

Zjistila jsem, na co bych mohla mít nadání a na co naopak ne.

Martina
žákyně ZŠ
Image is not available
TEĎ UŽ VÍM, CO MÁM UDĚLAT

Líbilo se mi grafické vyjádření výsledků. Ujasnila jsem si na závěr, co bych pro sebe mohla v dané oblasti ještě udělat.

Amálka
žákyně SŠ
Image is not available
REGIO ADVISOR MI POMOHL

Regio Advisor mi pomohl utříbřit si myšlenky na mou budoucnost.

katka
Členka focusní skupiny studentů
Image is not available
ZAUVAŽOVAL JSEM NAD SEBOU

Díky aplikace jsem začal uvažovat sám nad sebou.

Filip
žák SŠ
Image is not available
VYBRALA JSEM SI OBOR STŘEDNÍ ŠKOLY

Aplikace mi pomohla vybrat si obor střední školy.

Kristýna
žákyně ZŠ
Image is not available
ZJISTIL JSEM SVÉ NADÁNÍ

Regio Advisor mi pomohl ve zjištění mého nadání.

Petr
žák SŠ
Image is not available
PŘÍNOS PRO ŽÁKY

Pro žáky bude přínosem. Usnadní jim výběr střední školy. Pro výchovné poradce a kariérní poradce přehledný zdroj informací, aby mohli lépe pomoci svým žákům při volbě povolání.

Mgr. Lenka Böhmová
učitel
Image is not available
VELKÉ MNOŽSTVÍ OBORŮ STŘEDNÍCH ŠKOL

Z výsledků jsem začal přemýšlet i nad obory středních škol, které by mě ani nenapadly.

Honza
žák ZŠ
Image is not available
ZVÝŠILO SE MI SEBEVĚDOMÍ

Díky aplikace jsem zjistil, že jsem na něco dobrý.

Lukáš
žák ZŠ
Image is not available
Podporujeme vývoj unikátního nástroje Regio Advisor

Podporujeme finančně vznik a vývoj unikátního nástroje pro odhalení potenciálu a nadání pro žáky a studenty na školách Regio Advisor

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D.
Předseda Komise pro vzdělávání, vědu a výzkum
Image is not available
REGIO ADVISOR MÁ POTECIÁL

Regio Advisor má potenciál. Oceňuji to, že je moderním nástrojem, který může pomoci našim žákům v oblasti volby jejich dalšího rozvoje. Moc se těším na práci s dětmi a držím palce v dalších inovacích.

Mgr. Šárka Lettovská
učitel
Image is not available
ROZŠÍŘENÍ OBZORŮ PŘI VOLBĚ POVOLÁNÍ

Díky aplikaci přemýšlím i nad profesemi, které by mě jinak nenapadly, ale vlastně se ke mně hodí.

Hanka
žákyně SŠ
Image is not available
Vybral jsem si střední školu

Přes Regio Advisor jsem zjistil svá nadání a vybral jsem si obor střední školy.

Petr
žák ZŠ
Image is not available
Regio Advisor je velmi užitečný pro žáky

Regio Advisor je pro žáky velmi užitečná aplikace

Ing. Jaroslav Prokop
Ředitel AVE ART
Image is not available
Utříbení myšlenek

Regio Advisor mi pomohl utříbit si myšlenky.

Monika

žákyně ZŠ

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider