NAŠE PROJEKTY

 

REGIO - Smysluplným bádáním k úspěchu

Systémová práce s talenty na území města Ostravy 2016-2017

Ostrava
Cílem projektu bylo rozvinout individuální práci s talenty na ZŠ a SŠ na území statutárního města Ostravy. V rámci projektu byl realizován dlouhodobý  vzdělávací kurz pro školní koordinátory pro nadání s cílem nastavit koncepci práce s nadanými žáky ZŠ a SŠ a také badatelský program pro rozvoj nadaných dětí. Z naší každodenní spolupráce se školami, zejména při tvorbě strategií, víme, že je velká a neustálá pozornost věnována práci s dětmi se speciálními potřebami. I když se v této kategorii nacházejí také děti nadané, pozornost se primárně zaměřuje na děti s handicapem zdravotním či sociálním. Proto v našem projektu vzděláváme dlouhodobým vzdělávacím kurzem koordinátory pro nadání – učitele, kteří budou na svých školách cíleně rozvíjet
nadané žáky a studenty. Při naší práci nás finančně podporuje Statutární město Ostrava, kterému děkujeme za důvěru.

Rozvoj systémové práce s nadanými žáky na území města Ostravy 2017-2018

Ostrava
Projektem jsme navázali na započatou práci a prohloubili jsme oblast práce s nadanými žáky. Kromě základního vzdělávacího kurzu Systémové práce s nadanými žáky – A1 jsme realizovali také pokročilý kurz metod pro práci s nadanými žáky – B1, určený absolventům základního kurzu. V rámci projektu jsme také vyvíjeli on-line webovou aplikaci pro žáky středních škol s cílem odhalit jejich vlastní potenciál (nadání). Dospívající často hledají cestu svého budoucího směřování a neuvědomují své silné stránky, své nadání mnohdy nevhodně volí směr svého dalšího působení založený pouze na základě doporučení rodičů, kamarádů apod. Při vývoji aplikace Regio Advisor jsme vycházeli z předpokladu, že každé dítě má nějaké nadaní, nebo alespoň silné stránky. Vzhledem k tomu, že již nejsme schopni individuálně uspokojovat potřeby jednotlivců – individuálními koučovacími rozhovory, připravili jsme on- line webovou aplikaci Regio Advisor a žáci, studenti za využití vlastní sebeevaluace zjišťují své potenciály nadání. Pro přípravu projektu jsme se rozhodli po zjištění velkého zájmu škol a znalosti jejich potřeb. Všechny aktivity vznikly za podpory Statutárního města Ostravy. Děkujeme za důvěru.