PROJEKT PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET „PARTÍK“ NA VAŠÍ ŠKOLE

Staňte se pokrokovou školou - dejte důvěru svým žákům, ať sami navrhnou, co by se na škole dalo zlepšit. Žáci se zapojí do veřejného života školy a formou vlastního projektu mohou tvořit a rozvíjet svůj potenciál. Nechejte žáky podílet se vlastními silami na rozvoji školy.

Už víte o naší webové aplikaci Regio Advisor? Objevte ji hned teď »

O projektu

Podstatou projektu je realizace vlastních projektů žáků za finančního příspěvku školy – akce se skládá z několika fází - informování o akci, získávání námětů, hodnocení projektů, kampaň žáků, hlasování, realizace projektů. Aktivita je zaměřena na získávání kompetencí žáků - podnikavosti, samostatnosti, kreativity, vlastního rozhodování a odpovědnosti.

Co Vám projekt přinese?

Žáci

Získají povědomí o fungování školy

Poznají problémy a potřeby školy, svých spolužáků

Naučí se rozhodovat a hledat konkrétní
možnosti řešení

Naučí se samostatnosti i týmové spolupráci

Prohloubí pocit zodpovědnosti vůči
škole

Posílí své prezentační dovednosti

Získají finanční gramotnost

Školy

Získají větší spokojenost žáků

Získají zásobník projektů dle přání žáků

Získají náměty pro možný rozvoj školy

Získají jiný pohled na rozvoj školy

Zařadí se mezi pokrokové školy

Učitelé

Navazují lepší vztahy se žáky

Poznávají žáky a jejich chování při jiných situacích, než které vznikají v rámci třídy

Mohou systémově pracovat s žáky na rozsáhlejším projektu

Získají nové metody pro rozvoj kompetencí a nadání u žáků

Projekt Participativní rozpočet ve zkratce

Vymezte pro žáky
částku v rozpočtu

Nechejte je rozhodnout o tom, na co se peníze ve škole použijí

Realizujte vlastní
projekty žáků

Projekt Participativní rozpočet na škole nejde realizovat „přes noc“. Je to dlouhodobý proces, který má-li přinést výsledky, vyžaduje cílenou realizaci krok po kroku.

Pro docílení výše zmíněných přínosů by se měla do projektu zapojit celá škola.

S čím Vám pomůžeme my?

Ukážeme Vám, JAK NA TO

Dáme Vám podrobnou metodiku postupu,
která Vás krok po kroku povede, jak projekt
na Vaší škole úspěšně realizovat.
Proškolíme Vás, jak úspěšně uskutečnit
projekt participativní rozpočet.

Budeme u toho s Vámi

Nejen, že budete vědět, JAK NA TO
díky naší metodice a školení, osobně
Vás provedeme všemi kroky projektu a
staneme se Vašimi mentory.

Budeme u toho s Vámi

Nejen, že budete vědět, JAK NA TO
díky naší metodice a školení, osobně
Vás provedeme všemi kroky projektu a
staneme se Vašimi mentory.