REGIO VIRTUÁLNÍ REALITA 

- V EDUKATIVNÍM PROSTŘEDÍ -

Virtuální realita (VR) je dnes již poměrně rozšířenou záležitostí, rozhodli sme se, že se v Regiu zaměříme na výhody VR v edukativním prostředí. V současnosti existuje mnoho edukativních aplikací, které mohou změnit přístup k výuce. Zejména na základních a středních školách může VR pomoci například s vizualizací složitých lidských orgánů, pohledem na sluneční soustavu anebo znázornění složitých matematických grafů ve 3D.

3 DŮVODY PROČ VYUŽÍVAT VR

INTERAKTIVITA

VR je interaktivní a tudíž budí zájem u žáků a studentů.   Nabízí nesčetně možností a je už jen na žákovi, která oblast jej zajímá. Mezi nejoblíbenější aplikace účastníků Regio VR patří:

- Skenování lidského těla -
- Kreslení a modelování ve 3D -
- Projekce sluneční soustavy -
- Street view od Google ve VR -

AKTIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Velmi důležitým faktorem především pro rodiče bývá aktivní versus pasivní styl výuky. Často se setkáváme s názorem, že výuka by kromě memorování měla obsahovat "aktivní prvky", které pomohou vzbudit zájem studenta o danou látku. V tomto se virtuální realita velice osvědčila jak u rodičů tak i u žáků a studentů.  Například v hodinách biologie studenti mnohem více ocení možnost si lidské tělo prohlédnout ve 3D, zvětšit si části, které je zajímají či se volně pohybovat a vytvořit si tak mnohem barvitější představu o tom, jak zrovna probíraný orgán potažmo soustava fungují.

ROZVOJ KREATIVITY A ZVĚDAVOSTI

Mnohými studiemi bylo dokázáno, že VR může být použita jako nástroj k rozvoji kreativity. Zejména se jedná o aplikace jako 3D malování, kde přibývá oproti normálnímu malování třetí rozměr - výška. To umožňuje vytvářet objekty mnohem jednodušeji než je například modelovat z plastelíny, či hlíny, což se mimo virtuální prostředí dělá velmi obtížně. Také některé aplikace umožňují převést tyto objekty do podoby kdy se dají vytisknout na 3D tiskárně.

Naše služby

PŘEDSTAVENÍ VIRTUÁLNÍ REALITY SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI A MOŽNOSTMI VR

Seznámíme Vás s Virtuální realitou a představíme její potenciál. Ukážeme Vám možnosti jaké VR nabízí. Naše Regio VR kancelář disponuje škálou různých zařízení pro VR, AR, MR.

ZPRACOVÁNÍ A NÁVRH EDUKATIVNÍCH PROGRAMŮ A VR JEDNOTEK NA MÍRU

Zpracujeme vaše individuální požadavky a vytvoříme seznam jednotlivých programů a aplikací VR, AR, MR, které mohou být začleněny do výuky. 

UKÁZKOVÉ DNY

Regio VR tvoří také ukázkové dny, kdy si zájemci mohou vyzkoušet, jak by mohla případná VR kancelář či třída vypadat. Délka ukázkového dne je 2 hodiny a kapacita jsou 4 účastníci v případě zájmu nás kontaktujte.