Vzdělávání pro starosty obcí – Strategie, udržitelný rozvoj a spolupráce s občany

Dlouhodobý vzdělávací kurz Strategie, udržitelný rozvoj a spolupráce s občany je určen starostům, radním, zastupitelům, vedoucím odborů regionálního rozvoje, tajemníkům apod. Cílem kurzu je zlepšit strategické a projektové řízení v úřadu a rozvinout spolupráci s občany při plánování a rozhodování změn v území. Další řešenou oblastí je nastavení nástrojů aktivního zviditelňování obce a její jedinečnosti.  Vzdělávání je v rozsahu 12 dnů. Jeho rozsah může být rozšířen i jinak upraven. Jednotlivé moduly lektorují lektoři z našeho lektorského týmu s prokazatelnou zkušeností v oboru.

Služby

Obsah kurzu

Rozvojový den – 1 den

Metody, nástroje, techniky tvorby strategických dokumentů – 2 dny

Řízení a realizace strategických projektů v praxi – 2 dny

Strategické řízení rozvoje obce a tvorba strategických dokumentů – smysl, význam – 1 den

Marketingová strategie rozvoje obce – Médií moc šálivá a zpravodaj obce – 2 dny

Spolupráce s veřejností, zavádění MA21 a udržitelný rozvoj v obcích – 2 dny

Jak to funguje?

Příprava vzdělávání – definujeme si potřeby zadavatele a stanovíme cíl vzdělávání, rozsah a dosažené výstupy vzdělávání.  Jsou dohodnuty organizační záležitosti akce.

Uskutečnění kreativního vzdělávání – naše vzdělávání vždy splňuje několik kritérií kreativního vzdělávání. Prvním kritériem jsou pozitivní a tvůrčí atmosféra, která provází náš kurz, takže se nebojíme si i smysluplně hrát. Vybíráme vždy omezené množství znalostí, které předáváme účastníkům a zejména se snažíme umožnit účastníkům získané znalosti převést v dovednost. Při našem vzdělávání využíváme příkladů dobré praxe, případových studií, týmové práce apod. Pro sdílení dobré praxe jsou na některé moduly zváni hosté. Počet účastníků je omezen, aby bylo možné kreativně pracovat a společně sdílet v týmech i jednotlivě. Naším největším cílem je motivovat účastníky ke změně postoje ve své práci.

Zpětná vazba a evaluace dosažených výsledků – naše metodika kreativního vzdělávání REGIO nezapomíná ani na dobré standardy efektivní výuky a oblasti evaluace a zpětné vazby. V rámci dlouhodobých vzdělávacích projektů je součástí také evaluace získaných dovedností formou skupinových či individuálních případových studií. Po každém vzdělávání zjišťujeme zpětnou vazbu od účastníků, na základě doporučení, hodnocení a námětů okamžitě reagujeme.

Jaké jsou výhody?

Dojde k rozšíření odborných dovedností účastníků v oblasti regionálního a udržitelného rozvoje. Účastníci získají manažerské nástroje strategického a projektového řízení. To vše jsou kompetence potřebné k dobrému vládnutí na obci.

Co potřebuji?

Ke kvalitnímu vzdělávání je potřeba otevřená mysl, resp. motivace a ochota ke změně. Ostatní nechte na nás.

časté dotazy?

Pro koho je kurz určen?

V popisu kurzu je již odpověď uvedena, ale pro jistotu uvádíme znovu. Kurz je určen starostům, radním, zastupitelům, vedoucím odborů regionálního rozvoje, tajemníkům apod. V naší praxi nás nejčastěji navštěvují starostové, místostarostové a zastupitelé se zájmem stát se starostou.

Můžeme některé témata kurzu upravit nebo rozšířit dle našich potřeb?

Kurz může být rozšířen či upraven. Kurz byl však sestaven a testován dle kompetenčního modelu starostů, a proto výraznější změny nedoporučujeme. V případě větších změn doporučujeme vybrat si z naší nabídky jednomodulových kurzů nebo sestavit nový kurz na míru.

Kolik jste již proškolili starostů?

Dlouhodobý rozvojový kurz nabízíme s úspěchem již od roku 2013. V každém roce pak odškolíme jednu skupinu účastníků. Co si o našem kurzu myslí se můžete dočíst v referencích.

Ohlédnutí za minulými akcemi