Odborná profesní síť - Profesionální ředitel školy

Profesní síť – Profesionální ředitel školy zajišťuje neformální setkávání profesní skupiny ředitelů a zástupců ředitelů základních a středních škol. Profesní síť je organizována ke společné diskuzi a sdílení nad tématy profesionálního řízení škol, udržitelném rozvoji škol a aktuálních tématech, které jednotliví ředitelé řeší. Setkání jsou uskutečněna v nepravidelných intervalech se zajímavými hosty. Vizí této platformy je ředitel/ka školy – profesionál/ka se strategickým uvažováním o rozvoji školy.

Služby

Máme pro Vás připraveny následující témata

Badatelsky orientovaná výuka
a její význam ve škole

Řízení rozvoje školy dle strategie

Rozvoj potenciálu a nadání REGIO ADVISOR

Kreativní metody práce

Jak to funguje?

Příprava a organizace setkání – několikrát ročně pro Vás připravíme zajímavé setkání se zajímavými hosty a aktuálními tématy.

Uskutečnění setkání – samotné setkání inspiruje ke sdílení zkušeností, diskuzi o předem stanoveném tématu a ukázce dobré či špatné praxe.  Vzdělávání probíhá v sídle naší organizace. Celkové setkání je v rozsahu 3 hodin. Kapacita počtu účastníků na jedné akci je omezena, neboť chceme zachovat možnost osobního sdílení Vašich zkušeností. Setkání se mohou zúčastnit max. dvě osoby z jedné školy. Kdo se první přihlásí, dostane přednost.

Zpětná vazba a evaluace akce – z každé akce zaznamenáváme krátký report, který přenášíme v rámci našich informačních kanálů.

Jaké jsou výhody?

Výhodou je společné sdílení problematiky a získávání rozhledu v různých oblastech, které je možné získat v rámci společného setkání. Další výhodou je také možnost získání kontaktů na spolupracovníky a odborníky z různých oborů.

Co potřebuji?

Setkání profesní sítě – Profesionální ředitel jsou otevřené pro všechny zájemce.  Stačí se včas přihlásit na setkání a zaplatit příspěvek. Na akci potom očekáváme ochotu společně sdílet zkušenosti a ostatní nechte na nás.

časté dotazy?

Jaká témata jste již řešili v minulosti?

V minulém období jsme se setkali například nad těmito tématy: Strategie rozvoje školy – má to smysl?; Využití technologií ve škole; Práce s talentem ve školách.

Jaká témata připravujete?

Připravujeme mnohá zajímavá témata z oblasti profesionálního řízení a fungování škol a aktuální témata udržitelného rozvoje škol. Na našem webu jsou uvedeny připravované témata a ohlédnutí za již realizovanými setkáními.

Kolik účastníků se setkání účastní a z jakých obcí?

Setkání jsou omezena na počet 25 účastníků. Zpravidla jsou v takovém počtu i realizovány. Setkávají se zde ředitelé základních a středních škol z nejbližšího i vzdálenějšího okolí Moravskoslezského kraje.

Ohlédnutí za minulými akcemi 

 

Ohlédnutí za setkáním ředitelů na téma „Strategie rozvoje školy – má to smysl?“

Datum akce: 30. 3. 2016
Host-ředitel: Mgr. Miroslav Všetečka, ředitel ZŠ Hlučín-Rovniny
Host-odborník: Ing. Renáta Václavková, Ph.D., odborník na strategické plánování, REGIO- Výzkumné a rozvojové centrum, z. ú.

Ohlédnutí za setkáním ředitelů na téma „Využití technologií ve škole“

Datum akce: 31. 5. 2016
Host–ředitel: Mgr. Karel Moric, ředitel ZŠ a MŠ Ludgeřovice
Host–odborník: Mgr. et BcA. Tomáš Kováč, Apple Professional Development lektor se zaměřením na iPady ve školství

Ohlédnutí za setkáním ředitelů na téma „Práce s talentem ve školách“

Datum akce: 31. 5. 2016
Host–odborník: Mgr. Jana Přinosilová, Ph.D., pedagog, lektor (obor badatelský orientovaná výuka); Ivana Češková, možnosti podpory
talentovaných dětí; Renáta Václavková, Ph.D., REGIO – Výzkumné a rozvojové centrum, z. ú.