Vzdělávací modul - Východiska a specifika práce s nadanými žáky

Pro každého učitele je důležité mít základní informace o práci s nadanými žáky. Asi nejdůležitější je definovat přístup k talentu a nadaní, znát aktuální legislativní podmínky a vymezit si podstatu talentu a nadání. Učitelé se seznamují s přístupem k  inteligencím dle Gardnerovy teorie mnohočetné inteligence. Pro budoucí koordinátory pro nadání je důležité znát metody a techniky práce s nadanými žáky a nástroje pedagogické diagnostiky.  Díky vzdělávacímu modulu východiska a specifikace práce s nadanými žáky získávají učitelé představu, jak nastavit strategii a řídit systémově práci s nadanými žáky na svých školách.

Jak to funguje?

Východiska a specifika práce s nadanými žáky neučíme pouze teoreticky, ale celý průběh vzdělávání je připraven tak, aby si učitelé na konci odnesli vlastní strategii práce s nadanými žaky specificky pro svou školu. Učitelé si připraví náměty, projekty, změny, které je potřeba udělat, aby škola mohla začít systémově pracovat s nadanými žáky.

Jaké jsou výhody?

Rozvíjení nadání u žáků je stejně důležité jako práce s ostatními žáky se speciálními potřebami. Systémově se věnovat oblasti práce s nadanými žáky přináší škole jedinečnost a spokojené ohlasy od rodičů. Výhodou systémové práce s nadanými žáky je ucelený pohled na práci s nadanými žáky, který absolvent získá. Pro práci koordinátora pro nadání na škole je tento proces nezbytný.  

Co potřebuji?

Pokud chcete pracovat s nadanými žáky, je třeba se připravit na inspirující a obohacující práci. Bude Vás to stát více času a neobejdete se bez ochoty dělat věci jinak.

časté dotazy?

Kolik je nadaných žáků ve škole?

Výsledky dotazníkového šetření mezi učiteli základních škol a gymnázií z roku 2009 upozornily na skutečnost, že většina dotazovaných pedagogů (70 %) uvedla, že se během své pedagogické praxe s nadaným žákem buď vůbec nesetkala, nebo se tito žáci objevují výjimečně a ojediněle. Tento fakt je však v rozporu s výzkumy v oblasti intelektového nadání. Mimořádně nadaní jedinci s inteligenčním kvocientem (IQ) vyšším než 130 jsou sice v běžné populaci zastoupeni dvěma až třemi procenty, nadaných žáků v horním pásmu průměru je však v našich školách podstatně více.

Co nám to přinese, když se budeme věnovat nadaným žákům?

O přínosech práce na školách s nadanými žáky pojednává celá naše výuková opora. Mezi hlavní přínosy práce s nadanými žáky patří: pozitivní motivace a rozvoj žáků, vlastní inspirace a rozvoj práce pedagoga, nastavení nestandardních přístupů práce s nadanými žáky, výjimečnost a odlišení školy od ostatních škol.

Lze nadané dítě poznat?

„Nadané dítě nelze poznat“. Tento názor zaznívá z úst mnohých skeptiků v řadách odborníků, ale často je možné jej zaslechnout i mezi praktikujícími učiteli. Problém je v tom, že učitelé mnohdy nejsou odborně vzděláni v nástrojích pedagogické diagnostiky. Mezi tyto nástroje patří subjektivní a objektivní metody pedagogické diagnostiky. Více se dozvíte na našem modulu Východiska a specifika práce s nadanými žáky.