Systémová práce s nadanými žáky – specialista C1 Dlouhodobý vzdělávací Rozvojový kurz pro učitele ZŠ, SŠ

Program je připraven pro učitele základních a středních škol, kteří prošli základním kurzem Systémová práce s nadaným žákem A1 a Pokročilé metody pro práci s nadanými žáky -  B1. Program specialista připravuje samostatné odborníky – Koordinátory pro nadání pro samostatnou práci při nastavení společné koncepce práce s nadanými žáky na školách.

Služby

Nabízíme dlouhodobý vzdělávací kurz

Systémová práce s nadanými žáky – specialista C1 pro učitele ZŠ, SŠ

 

1. DEN – Individuální projekty rozvíjející žáky

4. DEN - Strategie rozvoje nadání ve škole

7. DEN – Představení vlastních případových studií 1 – vlastní individuální projekt

2. DEN – Diferencované obohacování žáka a rozvoj vyšších forem myšlení

5. DEN – Hosté z praxe

8. DEN –Představení vlastních případových studií 2 – vlastní individuální projekt, předání certifikátů

3. DEN – Badání, objevování a tvoření

6. DEN – Konzultace k závěrečné práci on-line/prezenčně (60min účastník, on-line, dobrovolné)

Jak to funguje?

Nejprve provedeme nábor nových účastníků. Účastníkem vzdělávání Systémová práce s nadanými žáky – specialista C1 pro učitele ZŠ, SŠ může být absolvent nižších úrovní vzdělávání, a to základního kurzu „Systémová práce s nadanými žáky - A1“ a pokračovacího kurzu „Systémová práce s nadanými žáky – pokročilé metody B1 pro učitele ZŠ, SŠ“.

Náš tým Regio zajišťuje kreativní přístup ke vzdělávání. Učíme naše účastníky pracovat v týmech, řešit nejrůznější úkoly kreativními metodami a využíváme celou řadu kreativních pomůcek. Naši lektoři do svých hodin často zapojují také deskové hry, rozvojové karty a pomůcky, u kterých zdůrazňují jejich využitelnost a také přínos pro práci s nadanými žáky. Dáváme přednost flipům a fixům a tvoření před nudnými unifikovanými prezentacemi. V rámci našeho vzdělávání se nevyhnete vlastnímu tvoření. Přejeme si, aby naši účastníci zaznamenávali své myšlenky kreativně a učíme je jak na to, protože všechno mohou využít při své práci s nadanými žáky.

Během všech výukových modulů si učitelé vybírají témata pro svou absolventskou práci. Naučit se něco teoreticky je sice důležité, ale u nás v REGIU dbáme na praktické osvojení dovedností. Pokud účastník splnil více než 80 % docházku a v rámci své individuální závěrečné případové studie prokázal, že je schopen nastavit systém práce s nadanými žáky ve škole, obdrží od nás osvědčení.

Jaké jsou výhody?

Naše koncepce třístupňového vzdělávání učitelů dlouhodobě posouvá naše účastníky hlouběji k pochopení a uplatnění práce s nadanými žáky. Výhodou našich vzdělávacích kurzů je jejich interaktivita a praktické osvojování nabytých znalostí ve výuce. Účastníci mohou konzultovat svůj pokrok jak s námi, tak s týmem našich lektorů. Naše výuka je opřena kvalitní výukové materiály, studijní opory, podklady ze školení a fotogalerii k jednotlivým tématům, vše sdílíme účastníkům online.

Velkou výhodou kurzu je možnost vyzkoušet si probrané metody práce s nadanými žáky v praxi. Účastníci si volí téma svých absolventských prací dle potřeb školy. Pro své případové studie si mohou účastníci vybírat například z  témat: Konkrétní plán vlastního projektu zavedení systémové výuky nadaných žáků ve škole, Příprava dotačního projektu na podporu nadaných dětí; Podrobný plán pedagogické podpory vybraného žáka na škole; Strategie práce s nadanými žáky ve škole.

Co potřebuji?

Baví Vás to s námi a chcete se dále rozvíjet při práci s nadanými žáky? Staňte se účastníkem vzdělávání Systémová práce s nadanými žáky – specialista C1 pro učitele ZŠ, SŠ. Účastníkem se můžete stát, když budete absolventem nižších úrovní vzdělávání, a to základního kurzu „Systémová práce s nadanými žáky - A1“ a pokračovacího kurzu „Systémová práce s nadanými žáky – pokročilé metody B1 pro učitele ZŠ, SŠ“. Pokud si přejete zúčastnit se dlouhodobého vzdělávacího kurzu Systémová práce s nadanými žáky – specialista C1 pro učitele ZŠ, SŠ, můžete nás oslovit zde.

časté dotazy?

Kdo je cílovou skupinou tohoto kurzu?

Cílovou skupinou jsou učitelé ZŠ, SŠ. Účastníkem se můžete stát, když budete absolventem nižších úrovní vzdělávání, a to základního kurzu „Systémová práce s nadanými žáky - A1“ a pokračovacího kurzu „Systémová práce s nadanými žáky – pokročilé metody B1 pro učitele ZŠ, SŠ“.

V čem se Váš kurz odlišuje od ostatních kurzů, na které se mohu přihlásit?

V našem vzdělávání u učitelů rozvíjíme znalosti a dovednosti systémové práce s nadaným žákem. Smyslem vytvoření  kurzu Systémová práce s nadanými žáky – specialista C1 je připravit samostatné odborníky – Koordinátory pro nadání pro samostatnou práci při nastavení společné koncepce práce s nadanými žáky na školách.

Je účast na Vašich kurzech povinná?

Účast na našich kurzech není povinná. Očekáváme, že se do kurzů přihlásí lidé, kteří jsou nadšeni pro svou práci a mají chuť na sobě dále pracovat, naučit se obohatit výuku a nastavit koncepci práce s nadanými žáky. Pro získání osvědčení je povinnost  80% účasti, samotná účast na kurzech je dobrovolná.

Jak probíhá organizace kurzu?

Na začátku každého výukového dne proběhne krátké přivítání a shrnutí, co nás v tento den čeká. Poté předáváme slovo našim lektorům, kteří účastníky provedou celým dnem. Jeden výukový den u nás trvá 8 hodin. Po každém výukovém bloku je přestávka, během které se můžete projít, občerstvit se připravenými nápoji a jídlem či popovídat si s lektorem a ostatními účastníky kurzu.Zhruba v poledne máme hodinovou přestávku na oběd, aby nově nabyté vědomosti dostaly možnost uzrát a uložit se do paměti našich účastníků. Naše vzdělávání probíhá ve dvou dnech, nejčastěji volíme čtvrtky a pátky, ale o termínech je možno hlasovat a diskutovat.

Kde se dozvím o chystaných kurzech?

V dostatečném předstihu rozesíláme náborové informace o našem vzdělávání školám. Můžete se tedy k nim dostat rovnou od ředitele Vaší školy. Dále také budeme informovat na našich webových a facebookových stránkách. Sledujte nás a nic Vám neunikne.

Jak se do Vašeho kurzu mohu přihlásit?

Přihlásit se do pokročilého kurzu mohou účastníci základního kurzu A1. Po rozeslání pozvánek spustíme online přihlašovací formulář. Jelikož je pouze omezená kapacita našich účastníků na jednom kurzu, platí pravidlo že,  kdo se přihlásí dříve, má přednost. Pokud se k Vám formulář nedostane a přesto se chcete přihlásit, kontaktujte nás.

Kdo je cílovou skupinou tohoto kurzu?

Cílovou skupinou jsou učitelé ZŠ, SŠ, kteří již u nás absolvovali základní kurz A1. Učitelé získají certifikát koordinátora pro práci s nadanými žáky.

Jaký je hodinový rozsah tohoto kurzu?

Kurz probíhá v celkovém počtu 56 hodin. Jednotlivé moduly jsou rozděleny do čtyř dvoudenních bloků.