Regio Advisor – Nástroj pro odhalení potenciálu a nadání pro žáky, studenty

Celá aktivita přináší žákům unikátní možnost otestovat a hledat vlastní potenciál (nadání) a zjištěné informace využít např. při svém budoucím směřování. Žáci tak mohou za využití technologií, v pohodlí domova, přemýšlet o svých silných stránkách (nadáních, potenciálech) a hledat na základě profesionálně vedené on-line konzultace správné uplatnění např. při volbě povolání či dalších studiích. Tuto aplikaci Regio Advisor můžeme považovat za nástroj diagnostiky nadaní s možnostmi konkrétního uplatnění v životě.

Jak to funguje?

Prvním krokem je zaregistrovat vaší školu zde. Pokud se přihlašujete za školu poprvé, bude Vám vygenerován licenční klíč, který rozdáte studentům. Bez tohoto klíče se nebudou schopni registrovat. Dále se studenti přihlásí každý pod svým účtem a individuálně si vyplní aplikaci. V průběhu aplikace jsou jim kladeny otázky, které je vedou k sebehodnocení a uvědomění si, co je v životě baví a co nikoli, čemu by se chtěli věnovat a čemu naopak ne. Aplikace poté vyhodnotí jejich odpovědi a nabídne jim oblasti, ve kterých by se mohli uplatnit. Regio Advisor není psychodiagnostický test, ale přístup vlastního sebehodnocení, který má velmi dobrou vypovídací schopnost. Celý koncept je postaven na teorii Gardnerovy mnohočetné inteligence.

Jaké jsou výhody?

Výhodou je, že si žáci uvědomí vlastní potenciál a nadání a nastaví si vlastní cestu za rozvojem. Žáci si velmi často neuvědomují své silné stránky, své nadání a talenty a mnohdy nevhodně volí směr svého dalšího působení založený pouze na vlastní nevědomosti. Pomocí Regio Advisoru si žáci utřídí myšlenky, pochopí v čem vynikají a na čem můžou stavět.

Co potřebuji?

K samotnému vyplnění aplikace potřebujete počítač, notebook, chytrý telefon nebo tablet, zkrátka zařízení, které je připojeno k internetu. Poté se zde stačí zaregistrovat a vyplnit aplikaci.

časté dotazy?

Jsme škola. Jak můžeme zajistit Regio Advisor do naší výuky? Co je pro to nutné udělat?

Napište nám zde.

Když se registruji, můžu se poté vracet ke svým výsledkům nebo si Regio Advisorem projít znovu?

Ano. Po registraci se můžete do Regio Advisoru kdykoli přihlásit a uvidíte své výsledky. Můžete si také současné výsledky smazat a zkusit si aplikací projít znovu. Může být zajímavé udělat si aplikaci i po čase a sledovat, jak se mění naše uvažování a sebehodnocení.

Pro koho je Regio Advisor určen?

Aplikace je vhodná zejména pro studenty posledních ročníků základních a středních škol. Na základě vlastního sebehodnocení si žáci utřídí myšlenky a aplikace jim pomůže nasměrovat je v jejich budoucím rozvoji. Regio Advisor je vhodný také pro lidi, kteří již svůj směr mají určený a z nějakého důvodu uvažují o změně. Tudíž by se dalo říci, že si aplikaci může projít kdokoli. Je to nástroj vlastního rozvoje a sebepoznání.

Budete Regio Advisor ještě dále rozšiřovat o nové funkce?

Ano, plánujeme rozšířit Regio Advisor o další nadstavbové moduly. Sledujte nás.