Fenomén participativní rozpočet - dát důvěru dětem či nedat?

22. 10. 2018 Martina melarová

Délka čtení: 4 minuty

V posledních letech se na českých školách rozmohl nový fenomén - Participativní rozpočet (PR). Pro někoho to je nový pojem a pro někoho již pár let zavedená věc. Jedno je ale jisté, tento pojem se dostává stále do povědomí více a více lidí. Do jaké skupiny patříte vy?

Pro ty, co nevědí

Pojem participace, tedy zapojení veřejnosti do rozhodování v rámci demokratických systémů, je znám spíše v souvislosti s managementem obcí a měst. Participativní rozpočtování spočívá ve vyhrazení veřejných finančních prostředků pro vlastní projekty občanů. Jejich zapojení do rozpočtového procesu pomáhá efektivně využívat finanční prostředky. Zatímco v zahraničí je již tento nástroj používán nějaký ten čas
(30 let), v našich poměrech se teprve začíná zakořeňovat.

PR na školách

I na školách jsme v zavádění participativního rozpočtu oproti zahraničí zatím jen v plenkách. Rozpočet je v tomto případě rozpočtem školy a projekty připravují žáci. My osobně tento počin vnímáme jako velmi pozitivní a pokrokový. Příčinou našeho nadšení je výsledný efekt, který tento „projekt“ přináší. Je to jedinečná příležitost pro žáky, aby sami rozhodovali o tom, na co se použije část školního rozpočtu. Je to skvělý způsob, jak mohou žáci pochopit a prožít fungování demokracie na vlastní kůži. Žáci se díky tomuto projektu zapojují do veřejného života školy, poznávají problémy a potřeby školy, svých spolužáků, prohlubují pocit zodpovědnosti vůči škole, učí se samostatnosti i týmové spolupráci, posilují své prezentační dovednosti, osvojí si hlasovací návyky a tak dále a tak dále…Ani škola nepřijde zkrátka. Navazuje lepší vztahy se žáky, získává jejich větší spokojenost, ale i jiný pohled na rozvoj školy a konkrétní zásobník projektů dle přání žáků.

Trida

Co je třeba zvážit

Pokud chceme docílit výše zmíněných efektů, není to jen tak. Projekt participativní rozpočet na škole nejde realizovat „přes noc“. Je to dlouhodobý proces, který, pokud má přinést žádoucí výsledky, vyžaduje cílenou realizaci krok po kroku. Proto, pokud již nemáte vlastní zavedený systém, stojí za to obrátit se na odborníky, kteří s procesem zavedení participativního rozpočtu na škole mají určité zkušenosti a ví jak na to.

Vývoj jde dopředu a nové trendy neobcházejí ani oblast školství. Je třeba mít otevřené oči a nebát se zavést nové přístupy, které jsou podloženy zkušenostmi jiných škol.

Z výše uvedených důvodů jsme zařadili službu Participativní rozpočet do našeho portfolia.