Strukturované rozhovory, focusní skupiny, veřejné projednání

Strukturované rozhovory, focusní skupiny, veřejné projednání patří mezi metody výzkumu zaměřené na zjišťování informací od cílové skupiny, sběr námětů či identifikaci potřeb, příležitostí či problémů. Výhodou těchto metod je přímá komunikace s účastníky s možností přímého zjišťování informací či přímé týmové práce.  Základem úspěchu těchto akcí je výborná příprava – organizační a obsahová, externí a zkušený moderátor a nastavení a dodržování pravidel konstruktivní komunikace.

Služby

Strukturované rozhovory, focus group, veřejné projednání, které nejčastěji realizujeme

Veřejné projednání k návrhu strategického plánu například s občany, podnikateli, zájmovými organizacemi, učiteli, rodiči

Focusní skupiny k tvorbě odvětvových strategií  - setkání například se seniory, matkami s dětmi, handicapovanými aj.

Strukturované rozhovory k výběru členů týmu aj.

Strukturované rozhovory ke tvorbě strategického plánu například se starosty, významnými osobnostmi, rodiči, učiteli, zájmovými organizace, podnikateli

Jak to funguje?

Příprava aktivity - základem každé akce je definování cíle akce a pečlivá příprava na akci s přidělením rolí týmu realizátorů a nastavením časového rámce.

Realizační aktivity – při realizační fázi probíhá setkání v rámci strukturovaných rozhovorů, focusních skupin nebo veřejného projednání. Pro realizaci úspěšné akce je vhodné vybrat správnou metodu, techniku pro zjišťování a sběr námětů, informací a cílové skupiny. Nejnáročnějším úkolem je úkol mediátora držet standardy efektivní a konstruktivní komunikace.

Shrnutí a zjištění – v rámci syntetické práce je potřeba provést shrnutí nejdůležitějších poznatků s provázáním na závěry, které z daných zjištění vyplývají. Zde se promítají tzv. tacidní znalosti zpracovatele, které odlišují experta od laického pohledu.

Jaké jsou výhody?

Výhody využití těchto metod spočívají v osobním setkání, kde je možné přímo reagovat na konkrétní náměty a sdělení. Při dobře vedené akci se zpravidla jedná o inspirativní a obohacující aktivitu a konstruktivně vedenou komunikaci. Výhodou pak je, že zadavatel je vnímán jako osoba, která se zajímá o ostatní cílové skupiny a spolupracuje s širším okruhem lidí při hledání odpovědí na stanovené otázky.

Co potřebuji?

U strukturovaných rozhovorů, focusních skupin či veřejných projednání je potřeba si uvědomit co je cílem akce a velmi pečlivě připravit jak organizační záležitosti, tak samotnou náplň akce. U těchto akcí se velmi rychle šíří osobní reference. Pokud potřebujete zajistit tuto službu můžete se na nás obrátit.

časté dotazy?

Kde uskutečnit veřejná projednání s občany ke strategii?

Je to otázka přístupu, musíme se rozhodnout, zda veřejné projednání bude samostatná akce nebo tuto akci uskutečníme jako součást jiné obecní, atraktivní akce. Obě varianty mají své výhody.

Co to znamená strukturované rozhovory a kdy je použít?

Pojem strukturované a polostrukturované rozhovory znamená, že máme připravenou více či méně strukturu rozhovoru, podle které vedeme dotazování. Výhodou takového rozhovoru je, že je možné odpovědi rozvinout do dalších oblastí, což pouhý dotazník neumožňuje. Také je neocenitelnou výhodou možnost přímé komunikace. Při organizaci rozhovoru je nutné myslet na prostředky, kterými zaznamenáme zjištěné informace. Strukturované rozhovory využíváme při potřebě zjistit více ke sledované oblasti. Využívá se například při setkání s významnými osobnostmi regionu, kde je cílem zjistit jejich pohledy a náměty na rozvoj území.

Můžeme si veřejné projednání či focusní skupinu zajistit sami nebo potřebujeme odborníka?

Pokud máte v dále uvedených oblastech zkušenosti, je možné uskutečnit veřejné projednání vlastními silami. Expert ví, jak vést diskuzi, jak reagovat v situacích vyhrocené diskuze, má zkušenosti s organizací a propagací akce.