Odborná profesní síť Profesionální  starosta

Profesní síť Profesionální starosta zajišťuje neformální setkávání profesní skupiny starostů, místostarostů, radních. Profesní síť je organizována ke společné diskuzi a sdílení nad tématy profesionálního řízení na obcích, udržitelném rozvoji obcí a aktuálních tématech, které jednotliví starostové řeší. Setkání jsou v nepravidelných intervalech se zajímavými hosty. Vizí této platformy je starosta – profesionál se strategickým uvažováním o rozvoji obce.

Služby

Máme pro Vás připraveny následující témata k diskuzi v rámci profesního klubu

Jak zvýšit participaci občanů?

Chytré řešení odpadového hospodářství?

Sociální problematika na úrovní obcí?

Jak řídit dle strategie rozvoje obce?

Jak hodnotit bezpečnost a kriminalitu na území?

Jak řídit úspěšně veřejné projekty?

Jak se dělá udržitelný urbanismus?

Jak to funguje?

Příprava a organizace setkání – několikrát ročně pro Vás připravíme zajímavé setkání se zajímavými hosty a aktuálními tématy.

Uskutečnění setkání – samotné setkání Vás inspiruje ke sdílení zkušeností, diskuzi o předem stanoveném tématu s ukázkami dobré či špatné praxe.  Setkání probíhá v sídle naší organizace. Celkové setkání je v rozsahu 3 hodin. Kapacita počtu účastníků na jedné akci je omezena, neboť chceme zachovat možnost osobního sdílení zkušeností. Setkání se mohou zúčastnit max. dvě osoby z jedné obce. Kdo se první přihlásí, dostane přednost.

Zpětná vazba a evaluace akce – z každé akce zaznamenáváme krátký report, který přenášíme v rámci našich informačních kanálů.

Jaké jsou výhody?

Výhodou je společné sdílení problematiky a získávání rozhledu v různých oblastech, které je možné získat v rámci společného setkání. Další výhodou je také možnost získání kontaktů na spolupracovníky a odborníky z různých oborů.

Co potřebuji?

Setkání profesní sítě – profesionální starosta jsou otevřené pro všechny zájemce.  Stačí se včas přihlásit na setkání a zaplatit příspěvek. Na akci potom očekáváme ochotu společně sdílet zkušenosti a ostatní nechte na nás.

časté dotazy?

Jaká témata jste již řešili v minulosti?

V minulém období jsme se setkali například nad těmito tématy: Strategie rozvoje obce a její význam,  Médií moc šálivá. Co, kde a jak komunikovat?, Neekologické vytápění domácností - co s tím?

Jaká témata připravujete?

Připravujeme mnohá zajímavá témata z oblasti profesionálního řízení a fungování obcí a aktuální témata udržitelného rozvoje. Na našem webu jsou uvedena připravovaná témata a již realizované setkání.

Kolik účastníků se setkání účastní a z jakých obcí?

Setkání jsou omezena na počet 25 účastníků. Zpravidla jsou v takovém počtu i realizovány. Setkávají se zde starostové z nejbližšího i vzdálenějšího okolí Moravskoslezského kraje.

Ohlédnutí za minulými akcemi 

Ohlédnutí za setkáním starostů na téma „Strategie rozvoje obce a její význam“

Datum akce: 23. 2. 2016
Host-starosta: Bc. Daniel Fichna starosta obce Píšť
Host-odborník: Ing. Renáta Václavková, Ph.D., odborník na strategické plánování, REGIO- Výzkumné a rozvojové centrum, z. ú.

Ohlédnutí za setkáním starostů na téma „Neekologické vytápění domácností – co s tím?“

Datum akce: 26. 4. 2016
Host-starosta: Marek Kaniok, Dis., starosta obce Pražmo
Hosté-odborníci: Mgr. Jiří Bílek, konzultant pracovní skupiny Ekologie, Bezpečnostně technologický klastr, z. s.; Anna Plošková, ředitelka
organizace Čisté nebe o.p.s.

Ohlédnutí za setkáním starostů na téma „Médií moc šálivá. Co, kde a jak komunikovat?“

Datum akce: 14. 6. 2016
Host-starosta: Robert Borski, starosta obce Hrádek
Hosté-odborníci: Mgr. Jarmila Polomská, šéfredaktorka Zpravodaje obce Píšť; Mgr. Jiří Šlachta, Stirmedia, marketing a reklama