Projekty a projektové řízení v organizaci

Projektové řízení je nástrojem řízení, které se zabývá profesionálním řízením projektů. Projekty jsou náročnější časově ohraničené úkoly s jasným cílem vytvoření něčeho nového či jedinečného. Na úrovni obcí a škol je takových aktivit velmi mnoho s výrazným dopadem na rozpočty organizací. Správné řízení projektu je tedy důležitým základem pro úspešnost projektu.

Služby

Služby, které nejčastěji realizujeme

Tvorba zásobníků projektů

Nastavení SW řešení pro plánování a monitoring projektů

Řízení významných projektů

Nastavení projektové organizační struktury, sestavení projektových týmů

Nastavení procesů řízení projektů v organizaci

Kreativní vzdělávání - realizovat úspěšné veřejné projekty a projektové řízení

Jak to funguje?

Projektové řízení probíhá v těchto fázích:

Iniciace – jedná se o fázi, kdy definujeme projektové příležitosti či možnosti.

Plánování a návrh  – základem projektového řízení je plánování. Plánujeme zejména čas, peníze, činnosti, které je potřeba udělat.

Realizace - samotná realizace projektových aktivit by měla vždy probíhat na základě předem připravených a akceptovaných plánů s možností reagovat na změny.

Monitoring - průběžná kontrola a monitorování dosažených výstupů je standardem pro měření výkonnosti v projektu a monitorovaní aktuálního stavu.

Uzavření - projekt bývá uzavřen zpravidla po finančním vypořádání a zpracování konstruktivní zpětné vazby.

Jaké jsou výhody?

Výhod projektového řízení je  celá řada. Jednou z hlavních výhod je koncepčnost a systémový přístup při zavádění této manažerské disciplíny do trvalého procesu fungování organizace. Při správném a odborném přístupu máme velkou šanci být úspěšní při řízení projektu a dodržet základní podmínky trojimperativu projektu - časové, finanční a kvalitativní.

Další významnou výhodou je nastavení konkrétních indikátorů výkonnosti, neboť základní manažerské pravidlo říká, že co neměřím to neřídím. V rámci procesů projektového řízení řídíme a monitorujeme indikátory časové, odpovědnostní, kvality výsledků a výstupů. 

Mezi další výhody patří zlepšení schopnosti argumentovat, monitorovat vývoj i odměňovat zaměstnance. Správně řídit projekty se vyplatí, protože jsou to zpravidla aktivity rozvojové, které nám zajišťují zviditelnění, posun. 

Co potřebuji?

Potřebujete odhodlání dělat věci jinak a nebát se změn a větší aktivity Vás a Vašich kolegů. Pokud potřebujete s Vašimi projekty pomoci oslovte nás.

časté dotazy?

Jsme malá obec, ale realizujeme velké projekty, můžete nám nějak pomoci?

Ano, i malá obec může řešit velké investiční i neinvestiční projekty. U investičních akcí je vhodné zajistit např. externího projektového manažera se znalostí správných zásad projektového řízení. Tento manažer může uspořit spoustu času, peněz a odvést dobrou práci při plánování a realizaci projektu a koordinaci projektového týmu.

Jsme škola a chtěli bychom realizovat nový projekt, ale nemáme lidi, kteří by se tomu věnovali, můžete nám pomoci?

Ano, můžeme Vám pomoci, jak s řízením projektu v podobě našeho externího projektového manažera, tak s nastavením organizační struktury Vaší školy pro trvalou realizaci různých projektů a také další služby, které poskytujeme by se Vám mohli hodit.

Plánování projektu nás zatěžuje, co s tím?

Ano, plánování není vždy oblíbená disciplína. Ovšem základem správného projektového řízení je právě plánování. Je dokázáno výzkumem, že bez plánování trvají věci déle, dělá se více chyb a špatných neefektivních rozhodnutí.

K čemu slouží zásobníky projektů?

Zásobníky projektů mají podobu stručného projektového námětu či myšlenky. Smyslem zásobníku projektů je to, abychom nezapomněli na projekty či nápady, které v současné době nemůžeme realizovat z důvodu nedostatku zdrojů.