Odborné profesní sítě

Budujeme skupinu lidí na stejné vlně, lidí, kteří chtějí dělat věci jinak a vzájemně se inspirovat. Přinášíme zajímavá témata, zveme hosty, jezdíme do terénu, děláme vše pro to, abychom Vás inspirovali k profesionální práci. 

Služby

Máme tyto profesní sítě

Odborná profesní síť pro koordinátory pro nadání

Jak to funguje?

Příprava a organizace setkání – Několikrát ročně pro Vás připravíme zajímavé setkání se zajímavými hosty a aktuálními tématy.

Uskutečnění setkání – Samotné setkání inspiruje ke sdílení zkušeností, diskuzi o předem stanoveném tématu a probíhají zde také ukázky dobré či špatné praxe.  Vzdělávání probíhá v sídle naší organizace. Celkové setkání je v rozsahu 3 hodin. Kapacita počtu účastníků na jedné akci je omezena, neboť chceme zachovat možnost osobního sdílení Vašich zkušeností. Klubu se mohou zúčastnit max. dvě osoby z jedné obce. Kdo se první přihlásí, dostane přednost.

Zpětná vazba a evaluace akce – z každé akce zaznamenáváme krátký report, který přenášíme v rámci našich informačních kanálů.

Jaké jsou výhody?

Výhody společného setkávání stejné profesní skupiny jsou zřejmé. Jedná se zejména o možnost neformálního seznámení, výměny zkušeností, společné inspiraci a mnoho dalšího.

Co potřebuji?

Mít otevřenou mysl, ochotu komunikovat a o ostatní se postaráme my.

časté dotazy?

Jak často bývají profesní kluby?

Profesní kluby bývají 2-4 ročně dle předem stanoveného harmonogramu.

Kde se setkání odehrávají?

Setkání se uskutečňují ve školící místnosti v sídle naší organizace.

Pro kolik účastníků jsou akce určeny?

Maximální kapacita účastníků je 25.