Marketingová a komunikační strategie a jednotný vizuální styl

Územní marketing je marketing, který se specificky zaměřuje na propagování území, měst a obcí. Komunikační strategie je strategie, která je cílena na současné i potenciální zákazníky. Popisuje, jakým způsobem může organizace dosáhnout stanovených cílů. Důležitý je v rámci komunikační strategie výběr vhodného marketingového sdělení, jeho kreativní ztvárnění a volba komunikačního mediálního mixu. Nástrojem komunikace je také správné navigování zákazníka, občana, rodiče, žáka ke správným dveřím. Vnitřní (interiérové) orientační systémy patří také ke profesionální komunikaci s cílovou skupinou.

Služby

Formy spolupráce, které nejčastěji realizujeme

Komunikační strategie

Marketingová strategie obce / školy

Kreativní vzdělávání - Účelná komunikace obcí  - komunikační strategie obce a zpravodaj

Optimalizace vnitřního orientačního systému v úřadu

Školení v oblasti územního marketingu

Kreativní vzdělávání - Medií moc šálivá - mediální komunikace volených představitelů

Nastavení a optimalizace jednotného komunikačního stylu

Jak to funguje?

Příprava – základem první fáze je vyjasnit a sjednotit postupy a metody práce a dohodnout spolupracující tým.

Analýza potřeb a příležitostí – následuje mapování vnitřního a vnějšího prostředí z pohledu uplatňovaných komunikačních/marketingových nástrojů a  zjištění problémových oblastí a příležitostí k rozvoji.

Návrh strategie – v této fázi dochází ke tvorbě komunikační strategie. Z pohledu komunikační strategie, zde dochází k navržení komunikačního mixu a definování optimálního marketingového tvrzení.

Implementace a monitoring – tato fáze je velmi důležitá a v podstatě již nikdy nekončí. Jedná se o uvedení strategie v život, která spočívá v nastavení procesů strategického řízení do organizace. Jsou nastaveny pravidla pro organizování, vedení, plánování, monitorování, hodnocení a kontrolu dosahování strategických cílů.

Jaké jsou výhody?

Najít správné komunikační kanály a správné formy sdělení nebývá ve veřejných institucích jednoduché, ale na druhou stranu je to velmi důležité pro nastavení úspěšné a oboustranné komunikace úřad – občan, škola - rodič apod. Transparentní, otevřená komunikace posiluje důvěru, akceschopnost, zvyšuje možnosti spolurozhodování.

Co potřebuji?

Díky technologickým změnám a různým typům generací, není úplně snadné nastavit úspěšný komunikační mix či realizovat územní marketing. Rádi Vás touto oblastí odborně provedeme – oslovte nás.

časté dotazy?

Jak vytvořit úspěšné komunikační sdělení?

Nejdříve si řekněme, co to je úspěšné komunikační sdělení versus unikátní sdělení. Unikátní sdělení vyjadřuje přidanou hodnotu, odlišující faktory, konkurenční výhodu, která nám pomáhá se zviditelnit, odlišit se od konkurence a definovat vlastní jedinečnost školy, území obce nebo např. regionálního produktu.  Jedinečnost by nám měla pomoci budovat vnímanou hodnotu a generovat zájemce o náš produkt či služby či návštěvu obce aj. Důležité je, aby jedinečnost a hodnotu produktu, služby nebo obce vnímala cílová skupina.

Je Facebook vhodným komunikačním kanálem pro komunikaci jménem obce či školy?

Každý komunikační kanál má své místo v komunikaci. Facebook patří do oblasti komunikace prostřednictvím sociálních sítí a jakožto velmi populární komunikační kanál, má jistě své místo v komunikaci pro určité cílové skupiny a formy komunikace. Obce i školy jej velmi často a úspěšně používají pro informování a propagaci svých aktivit či úspěchů. Prozatím je možné jej využívat zdarma, a je zde také možnost placené formy propagace.

Měl by se dělat i na obci marketing?

Marketing by se měl dělat ve všech veřejných institucích, tedy i na obcích nebo ve školách. Instituce mezi sebou jsou, ať chceme či nechceme, stále poměřovány ve výkonnosti, návštěvnosti, naplněnosti, atraktivnosti apod. Je tedy důležité být aktivní v definování své jedinečnosti, výjimečnosti, konkurenční výhodě apod. a marketingová strategie nám k tomu pomáhá stanovit celkovou koncepci.