Kreativní vzdělávání, koučování a trvalý rozvoj či výběr zaměstnanců

Osobní rozvoj zaměstnanců je jedna z cest k uchopení konkurenční výhody organizace. Spokojení a motivovaní zaměstnanci jsou chápáni jako nejvýše ceněný zdroj organizace. Vyšší chuť k práci, pracovní výkonnost, snaha zvyšovat své výsledky a produktivitu, lepší vnímání motivace je cestou k úspěšné organizaci.  Naše organizace koučuje, mentoruje a vzdělává dle propracované metodiky. Ve vzdělávání se zaměřujeme na dlouhodobé vzdělávání, které má větší účinky a dopad na změnu u účastníků vzdělávání. V koučování a mentorování vedeme tzv. rozvojové dny se zaměřením na zvýšení kompetencí, výkonnosti, spolupráce či inovací v organizaci.

Služby

Nejčastěji vzděláváme následující oblasti

Dělat věci chytřeji - Řízení organizace dle strategie udržitelného rozvoje

Medií moc šálivá - mediální komunikace volených představitelů

Budování důvěry a spolupráce s občany, zavádění MA21 a veřejná projednání

Realizovat úspěšné veřejné projekty a projektové řízení

Územní marketing

Pochopení role a odpovědnosti zastupitele

Účelná komunikace obcí  - komunikační strategie obce a zpravodaj

Efektivní zjišťování informací – dotazníkové šetření

Konstruktivní jednání s občanem a asertivita

Vzděláváme také v rámci dlouhodobých vzdělávacích kurzů

Nejčastěji koučujeme, mentorujeme týmy, jednotlivce

Assessment centrum pro výběr vedoucích pracovníků

Rozvojové dny pro týmy či jednotlivce pro zlepšení výkonnosti

Rozvojové dny pro týmy či jednotlivce pro podporu manažerských disciplín – vedení, plánování, kontrola, projektové řízení, strategické řízení

Rozvojové dny pro týmy či jednotlivce pro společné řešení problémových oblastí

Rozvojové dny pro týmy či jednotlivce pro nastavení spolupráce

Rozvojové dny pro týmy či jednotlivce v inovačním myšlení a kreativních manažerských disciplínách

Rozvojové dny pro týmy či jednotlivce pro nastavení koncepce rozvoje organizace

Jak to funguje?

Příprava vzdělávání – definujeme si potřeby zadavatele a stanovíme cíl vzdělávání, rozsah a dosažené výstupy vzdělávání.  Jsou dohodnuty organizační záležitosti akce.

Uskutečnění kreativního vzdělávání – naše vzdělávání vždy splňuje několik kritérií kreativního vzdělávání. Prvním kritériem jsou pozitivní a tvůrčí atmosféra, která provází náš kurz, takže se nebojíme si i smysluplně hrát. Pečlivě volíme množství znalostí, které předáváme účastníkům a zejména se snažíme umožnit účastníkům hlubší pochopení a získané znalosti převést v dovednost. Naším největším cílem je motivovat účastníky ke změně postoje ve své práci.  

Zpětná vazba a evaluace dosažených výsledků – naše metodika kreativního vzdělávání REGIO nezapomíná ani na dobré standardy efektivní výuky a oblasti evaluace a zpětné vazby. V rámci dlouhodobých vzdělávacích projektů je součástí také evaluace získaných dovedností formou skupinových či individuálních případových studií. Po každém vzdělávání zjišťujeme zpětnou vazbu od účastníků, na základě doporučení, hodnocení a námětů okamžitě reagujeme.

Jaké jsou výhody?

Výhodou našich vzdělávacích kurzů je naprostá organizační i odborná připravenost a znalost cílové skupiny účastníků. Každý kurz připravujeme dlouhodobě, ověřujeme zpětnou vazbou a každoročně aktualizujeme. Metodou pro předávání znalostí a dovednostní je kreativní výuka, tzn. používáme různé metody a techniky pro účelnější přenos znalostí a dovedností.  Výkonový či rozvojový koučink či mentoring, který rovněž nabízíme, umožní zlepšovat schopnosti a výkonnost jednotlivců či týmů, prostřednictvím společného hledání cest řešení.

Co potřebuji?

Ke kvalitnímu vzdělávání nebo koučování je potřeba otevřená mysl, resp. motivace a ochota ke změně. Ostatní nechte na nás.

časté dotazy?

Kde nalezneme harmonogram vzdělávacích akcí?

Naše otevřené kurzy jsou uveřejněny v sekci Novinky. Nejčastěji ovšem kurzy  realizujeme na základě požadavku objednatele. Jsme schopni kurz připravit podle konkrétních požadavků a jednoznačně stanovených kompetencí, které účastníci vzdělávání mají získat.

Jste schopni upravit Vaše vzdělávání našim potřebám?

Ano, v oblastech, kde poskytujeme naše služby jsme schopni také nabízet vzdělávání. Stanovení ceny předchází podrobná analýza vzdělávacích potřeb u zadavatele.

Proč bychom si měli vybrat právě Vás ke vzdělávání?

Myslíme, že naše podrobná a odborná příprava na každý vzdělávací kurz Vás může přesvědčit. Výsledky naší práce ovšem nejlépe zhodnotí účastníci našich vzdělávacích
kurzů, proto se prosím podívejte na naše reference