Nastavení procesů a systémů pro fungování organizace

Procesní řízení je klíčem k dobrému řízení organizace. Správné nastavení hlavních procesů pomůže odhalit duplicity, přetíženost zaměstnanců nebo jejich nedostatečné využití, snížit náklady nebo zefektivnit práci.  K dobrému fungování organizace patří také nástroj jako etický kodex, který pomůže sjednotit pravidla chování a vystupování zaměstnanců navenek. Celkový systém rozvoje zaměstnanců nastaví dlouhodobý plán aktivit zaměřených na lidi v organizaci, jakožto největší kapitál firmy.

Služby

Činnosti, které nejčastěji realizujeme

Nastavení organizační struktury organizace

Vytvoření etických kodexů zaměstnanců či jiných skupin

Kreativní vzdělávání - Pochopení role a odpovědnosti zastupitele

Nastavení systému rozvoje zaměstnanců v organizaci

Sestavení pracovních náplní zaměstnanců

Kreativní vzdělávání - Konstruktivní jednání s občanem a asertivita

Nastavení hlavních procesů pracovních pozic

Jak to funguje?

Příprava spolupráce – v rámci iniciační schůzky zjistíme potřeby zadavatele a stanovíme cíl, rozsah a dosažené výstupy.  Jsou dohodnuty organizační podmínky spolupráce.

Realizace služby – vše potřebné připravíme a na společných setkáních představíme a popřípadě implementujeme přímo v organizaci.

Zpětná vazba a evaluace dosažených výsledků – po každé spolupráci zajišťujeme zpětnou vazbu.

Jaké jsou výhody?

Všechny služby definované v této kategorii pomohou vybudovat organizované pracoviště a zvýšit výkonnost jednotlivých zaměstnanců. Správné nastavení hlavních procesů pomůže odhalit duplicity, přetíženost zaměstnanců nebo jejich nedostatečné využití, snížit náklady nebo zefektivnit práci. Správně nastavené etické kodexy umožní profesionalizovat organizaci a sjednotit přístupy zaměstnanců.

Co potřebuji?

Potřebujete odhodlání dělat věci jinak a nebát se změn a větší aktivity Vás a Vašich kolegů. Pokud potřebujete pomoci lépe zorganizovat své pracoviště oslovte nás.

časté dotazy?

Myslíte si, že ve škole potřebujeme mít etický kodex učitele?

Určitě velmi doporučujeme mít etický kodex zaměstnance v každé firmě. Etický kodex slouží k tomu, abychom vystupovali navenek jednotně a profesionálně a umožnuje také nastavení vnitřních pravidel týmu.

Co obnáší systém nastavení rozvoje zaměstnanců?

Systém nastavení rozvoje zaměstnanců obnáší mnoho aktivit, např. nastavení plánu vzdělávání, sdílení a společných aktivit zaměstnanců. Zavedení rozvojových plánů zaměstnanců a jejich monitoring do pracovního procesu a další aktivity podle potřeb a velikosti organizace.