Rozvojové vzdělávání v oblasti práce s nadanými žáky pro učitele ZŠ, SŠ

Nabízíme tříúrovňový proces dlouhodobého vzdělávání učitelů v oblasti systémové práce s nadanými žáky.

Služby

Vzdělávání, které v oblasti systémové práce s nadanými žáky nabízíme

Jak to funguje?

Nejprve provedeme nábor nových účastníků. Velmi často nás učitelé oslovují sami se zájmem účastnit se vzdělávacího kurzu, jindy si učitele sami vytipujeme nebo dáme na radu absolventů našich kurzů, kteří nám doporučují své kolegy se zájmem o oblast práce s nadanými žáky. S účastníky navazujeme dlouhodobý kontakt a spolupráci například v rámci naší profesní sítě Koordinátor pro nadání.

Náš tým Regio zajišťuje kreativní přístup ke vzdělávání. Učíme naše účastníky pracovat v týmech, řešit nejrůznější úkoly kreativními metodami a využíváme celou řadu kreativních pomůcek. Naši lektoři do svých hodin často zapojují také deskové hry, rozvojové karty a pomůcky, u kterých zdůrazňují jejich využitelnost a také přínos pro práci s nadanými žáky. Dáváme přednost flipům a fixům a tvoření před nudnými unifikovanými prezentacemi. V rámci našeho vzdělávání se nevyhnete vlastnímu tvoření. Přejeme si, aby naši účastníci zaznamenávali své myšlenky kreativně a učíme je jak na to, protože všechno mohou využít při své práci s nadanými žáky.

Během všech výukových modulů si učitelé vybírají témata pro svou závěrečnou případovou studii. Vybranou metodu prakticky zavedou do výuky ve své třídě a zdokumentují celý proces vč. reakcí žáků. Naučit se něco teoreticky je sice důležité, ale u nás v REGIU dbáme na praktické osvojení dovedností. Pokud účastník splnil více než 80 % docházku a v rámci své závěrečné případové studie prokázal, že je schopen prakticky zavádět metody práce s nadanými dětmi do své výuky, obdrží od nás osvědčení příslušného stupně „Koordinátora pro nadání“. Tím naše práce nekončí. Jedná-li se o účastníky základního kurzu Systémová práce s nadanými žáky - A1, účastníci mají možnost se přihlásit do pokračovacího kurzu „Systémová práce s nadanými žáky – pokročilé metody B1 pro učitele ZŠ, SŠ“, kde si osvojí metody práce s nadanými žáky ještě hlouběji. A pokud jsou naši účastníci opravdu pro oblast práce s nadanými žáky zaujatí, mohou to dotáhnout až na specialistu pro práci s nadanými žáky v rámci dlouhodobého kurzu „Systémová práce s nadanými žáky – specialista C1 pro učitele ZŠ, SŠ“.

Jaké jsou výhody?

Naše koncepce třístupňového vzdělávání učitelů dlouhodobě posouvá naše účastníky hlouběji k pochopení a uplatnění práce s nadanými žáky. Výhodou našich vzdělávacích kurzů je jejich interaktivita a praktické osvojování nabytých znalostí ve výuce. Účastníci mohou konzultovat svůj pokrok jak s námi, tak s týmem našich lektorů. Naše výuka je opřena o kvalitní výukové materiály a studijní opory. Podklady ze školení a fotogalerii k jednotlivým tématům sdílíme účastníkům online, aby měli k materiálům přístup kdykoliv a kdekoliv.

Co potřebuji?

Potřebujete pouze čas účastnit se našich kurzů, dále také nadšení a ochotu se zlepšovat a chuť učit se novým věcem. Neuškodí ani dobrá nálada a otevřená mysl. Pokud si myslíte, že toto vše máte a zaujala Vás nabídka našeho vzdělávání kontaktujte nás.

časté dotazy?

Je účast na Vašich kurzech povinná?

Účast na našich kurzech není povinná. Očekáváme, že se do kurzů přihlásí lidé, kteří jsou nadšeni pro svou práci a mají chuť na sobě dále pracovat, naučit se obohatit výuku a nastavit koncepci práce s nadanými žáky. Pro získání osvědčení koordinátora pro nadání nicméně požadujeme 80% účast.

Jak probíhá organizace kurzu?

Na začátku každého výukového dne proběhne krátké přivítání a shrnutí, co nás v tento den čeká. Poté předáváme slovo našim lektorům, kteří účastníky provedou celým dnem. Jeden výukový den u nás trvá 8 hodin. Po každém výukovém bloku je přestávka, během které se můžete projít, občerstvit se připravenými nápoji a jídlem či popovídat si s lektorem a ostatními účastníky kurzu. Zhruba v poledne si uděláme hodinovou přestávku na oběd, aby nově nabyté vědomosti dostaly možnost uzrát a uložit se do paměti našich účastníků. Naše vzdělávání probíhá ve dvou dnech, nejčastěji volíme čtvrtky a pátky, ale o termínech je možno hlasovat a diskutovat.

Je Váš kurz zpoplatněn?

V současné době probíhají kurzy za podpory Statutárního města Ostravy v rámci projektu Rozvoj systémové práce s nadanými žáky na území města Ostravy 2018. Kurz je tedy v roce 2018 pro učitele či ředitele ostravských škol zcela zdarma. Pro mimoostravské školy je kurz za zvýhodněnou cenu.

Můžete svou práci doložit referencemi?

Na závěr každého výukového modulu dostávají naši účastníci hodnotící formulář, ve kterém hodnotí  vzdělávací den. V drtivé většině získávají naše kurzy samé jedničky. Slovní reference jsou zveřejněny zde

Kde se dozvím o chystaných kurzech?

V dostatečném předstihu rozesíláme náborové informace o našem vzdělávání školám. Můžete se tedy k nim dostat rovnou od ředitele Vaší školy. Dále také budeme informovat na našich webových a facebookových stránkách. Sledujte nás.

Jak se do Vašeho kurzu mohu přihlásit?

Po rozeslání pozvánek spustíme online formulář, ve kterém vypíšete informace o sobě a Vaší škole, abychom Vás mohli identifikovat. Jelikož je pouze omezená kapacita našich kurzů, platí pravidlo: kdo se přihlásí dříve, má přednost. Pokud se k Vám formulář nedostane a přesto se chcete přihlásit, kontaktujte nás

Ohlédnutí za minulými akcemi