Systémová práce s nadanými žáky – pokročilé metody B1 Dlouhodobý vzdělávací  Rozvojový kurz pro učitele ZŠ, SŠ

V  pokročilém kurzu se zaměřujeme na práci s nadanými žáky v rámci vybraných pokročilých metod, které předáváme absolventům základního kurzu. Smyslem pokročilého kurzu je nabídnout učitelům hlubší možnosti práce s nadaným žákem a také možnost lepšího pochopení psychologie nadaného žáka jeho uvažovaní a chování. Velkou popularitu u učitelů má blok Out of Box, proto jsme se rozhodli účastníkům rozšířit portfolio kreativních metod o další metody. Celkový rozsah dlouhodobého vzdělávacího kurzu je 42 hod.

Služby

Nabízíme dlouhodobý vzdělávací kurz

Systémová práce s nadanými žáky – pokročilé metody B1 pro učitele ZŠ, SŠ

 

1. DEN – Sebeřízení a rozvoj potenciálu talentovaných žáků – koučovací rozhovor, koučovací otázky při práci s nadanými

3. DEN – Nástroje Neurolingvistického programování pro učitelskou praxi – porozumění různorodým individualitám s respektem k jejich jedinečnosti

5. DEN – Rozvoj myšlení „Out of Box II“ představení dalších pokročilých kreativních metod při práci s nadanými žáky

2. DEN – Sebeřízení a rozvoj potenciálu talentovaných žáků – koučovací techniky a nástroje při práci s nadanými

4. DEN – Nástroje Neurolingvistického programování pro učitelskou praxi – rozšíření flexibility pedagoga v komunikaci nejen s nadanými žáky

6. DEN – Obhájení týmové případové studie a předání certifikátů

Jak to funguje?

Nejprve provedeme nábor nových účastníků. Účastníkem vzdělávání Systémová práce s nadanými žáky – pokročilé metody B1 pro učitele ZŠ, SŠ může být absolvent nižší úrovně vzdělávání a to základního kurzu „Systémová práce s nadanými žáky - A1“.

Náš tým Regio zajišťuje kreativní přístup ke vzdělávání. Učíme naše účastníky pracovat v týmech, řešit nejrůznější úkoly kreativními metodami a využíváme celou řadu kreativních pomůcek. Naši lektoři do svých hodin často zapojují také deskové hry, rozvojové karty a pomůcky, u kterých zdůrazňují jejich využitelnost a také přínos pro práci s nadanými žáky. Dáváme přednost flipům, fixům a tvoření před unifikovanými prezentacemi. V rámci našeho vzdělávání se nevyhnete vlastnímu tvoření. Přejeme si, aby naši účastníci zaznamenávali své myšlenky kreativně a učíme je jak na to, protože všechno mohou využít při své práci s nadanými žáky.

Během všech výukových modulů si učitelé vybírají témata pro svou závěrečnou případovou studii. Vybranou metodu prakticky zavedou do výuky ve své třídě a zdokumentují celý proces vč. reakcí žáků. Naučit se něco teoreticky je sice důležité, ale u nás v REGIU dbáme na praktické osvojení dovedností. Pokud účastník splnil více než 80 % docházku a v rámci své závěrečné případové studie prokázal, že je schopen prakticky zavádět metody práce s nadanými dětmi do své výuky, obdrží od nás osvědčení příslušného stupně. Tím naše práce nekončí. Jedná-li se o absolventy pokračovacího kurzu „Systémová práce s nadanými žáky – pokročilé metody B1 pro učitele ZŠ, SŠ“, mohou se ti nejvíce zaujatí účastníci přihlásit do dlouhodobého vzdělávacího kurzu „Systémová práce s nadanými žáky – specialista C1 pro učitele ZŠ, SŠ“ a stát se tak specialistou – koordinátorem pro
nadání na své škole.

Jaké jsou výhody?

Naše koncepce třístupňového vzdělávání učitelů dlouhodobě posouvá naše účastníky hlouběji k pochopení a uplatnění práce s nadanými žáky. Výhodou našich vzdělávacích kurzů je jejich interaktivita a praktické osvojování nabytých znalostí ve výuce. Účastníci mohou konzultovat svůj pokrok jak s námi, tak s týmem našich lektorů. Naše výuka je opřena o kvalitní výukové materiály a studijní opory. Podklady ze školení a fotogalerii k jednotlivým tématům sdílíme účastníkům online, aby měli k materiálům přístup kdykoliv a kdekoliv.

Velkou výhodou kurzu je možnost vyzkoušet si probrané metody práce s nadanými žáky v praxi. Účastníci si volí téma případové studie, které poté rozpracují a aplikují na vlastní třídě žáků. Pro své případové studie si mohou účastníci vybírat např. z témat: Realizace technik Out of Box; Týmové koučování; Projekt na zapojení pěti smyslů ve výuce; Vytvoření vlastní kreativní techniky výuky se zaměřením na nadaného žáka „Out of box“; Projekt na realizaci techniky W. Disneye.

Co potřebuji?

Potřebujete být absolventem základního kurzu A1 a ochotu hlouběji se vzdělávat v oblasti práce s nadanými žáky. Pokud si přejete zúčastnit se tohoto pokročilého kurzu můžete nás oslovit zde.

časté dotazy?

Je účast na Vašich kurzech povinná?

Účast na našich kurzech není povinná. Očekáváme, že se do kurzů přihlásí lidé, kteří jsou nadšeni pro svou práci a mají chuť na sobě dále pracovat, naučit se obohatit výuku a nastavit koncepci práce s nadanými žáky. Pro získání osvědčení je povinnost  80% účasti, samotná účast na kurzech je dobrovolná.

Jak probíhá organizace kurzu?

Na začátku každého výukového dne proběhne krátké přivítání a shrnutí, co nás v tento den čeká. Poté předáváme slovo našim lektorům, kteří účastníky provedou celým dnem. Jeden výukový den u nás trvá 8 hodin. Po každém výukovém bloku je přestávka, během které se můžete projít, občerstvit se připravenými nápoji a jídlem či popovídat si s lektorem a ostatními účastníky kurzu. Zhruba v poledne si uděláme hodinovou přestávku na oběd, aby nově nabyté vědomosti dostaly možnost uzrát a uložit se do paměti našich účastníků. Naše vzdělávání probíhá ve dvou dnech, nejčastěji volíme čtvrtky a pátky, ale o termínech je možno hlasovat a diskutovat.

Můžete svou práci doložit referencemi?

Na závěr každého výukového modulu dostávají naši účastníci hodnotící formulář, ve kterém známkují jako ve škole různé oblasti vzdělávacího dne. V drtivé většině získávají naše kurzy samé jedničky. Slovní reference jsou zveřejněny zde

Kde se dozvím o chystaných kurzech?

V dostatečném předstihu rozesíláme náborové informace o našem vzdělávání školám. Můžete se tedy k nim dostat rovnou od ředitele Vaší školy. Dále také budeme informovat na našich webových a facebookových stránkách. Sledujte nás a nic Vám neunikne.

Jak se do Vašeho kurzu mohu přihlásit?

Přihlásit se do pokročilého kurzu mohou účastníci základního kurzu A1. Po rozeslání pozvánek spustíme online přihlašovací formulář. Jelikož je pouze omezená kapacita našich účastníků na jednom kurzu, platí pravidlo že,  kdo se přihlásí dříve, má přednost. Pokud se k Vám formulář nedostane a přesto se chcete přihlásit, kontaktujte nás.

Kdo je cílovou skupinou tohoto kurzu?

Cílovou skupinou jsou učitelé ZŠ, SŠ, kteří již u nás absolvovali základní kurz A1. Učitelé získají osvědčení příslušného stupně.

Jaký je hodinový rozsah tohoto kurzu?

Kurz probíhá v celkovém počtu 42 hodin. Jednotlivé moduly jsou rozděleny do tří dvoudenních bloků.

Ohlédnutí za minulými akcemi