Virtuální realita jako nástroj obohacení výuky

V rámci této aktivity se zaměřujeme na testování nadání ve virtuální realitě a přínos virtuální reality pro výuku. Představujeme nový koncept vzdělávacích technologií v podobě virtuální reality, pomocí které si mohou studenti vyzkoušet různá povolaní, rozvíjet své kognitivní schopnosti a v neposlední řadě si také užít spoustu kreativního tvoření, kterou virtuální svět nabízí.

Jak to funguje?

Virtuální realita funguje na principu promítání obrazu přímo do brýlí, které má účastník na hlavě. Kromě brýlí  je tento headset taky vybaven pohybovými senzory, které umožňují rozhled v celkovém 360° spektru a vytváří tak pocit, že účastník je  v simulaci ve skutečné realitě. Seznámení – účastníci jsou informování o tom, jak pracovat s vybavením, jakým způsobem se pohybovat ve virtuálním světe a jsou jim vysvětleny jednotlivé programy a jejich funkce. Zahájení simulace – následně je zahájena simulace a účastníkům  je dán volný prostor pro účast ve virtuálním světě. Vyhodnocení, zpětná vazba – jakmile účastník dokončí simulaci, dojde k vyhodnocení jednotlivých faktorů.

Jaké jsou výhody?

Virtuální realita je pro žáka, učitele, studenta zajímavá, atraktivní a obohacující.  Co se týká uplatnitelnosti virtuální reality ve výuce, je to směr velmi perspektivní právě pro své edukativní účinky. Žáci mohou rozvíjet své dovednosti bez důsledků případného selhání v reálném světě. Během několika minut si můžou vyzkoušet mechanické práce, lékařské operace či modelování a malování ve 3D. Také je možné analyzovat dovednosti, nadání a jedinečné vlastnosti daného studenta.

Co potřebuji?

Pro výuku ve VR je třeba vlastnit VR headset – což jsou v podstatě brýle, které promítají virtuální realitu, jejichž součástí jsou také sluchátka pro obohacení zážitku. Dále potřebujeme počítač, promítání virtuální reality je poměrně náročné na hardware, a tudíž je třeba zajistit, že počítač použitý k jejímu promítání disponuje dostatečným výpočetním výkonem. Důraz je kladen především na grafickou kartu. Program je základem celého VR systému. Je to program nebo hra, jež je tvůrcem celkového zážitku z VR.

časté dotazy?

Je možné používat VR s dioptrickými brýlemi?
Ano, většina headsetů disponuje dostatkem místa mezi displejem a očima, tudíž brýle netvoří žádnou překážku.
Je VR vhodná pro děti s epilepsií?
Virtuální realita může způsobit epileptické záchvaty, proto není vhodná pro účastníky trpící epilepsií.
Jak dlouho trvá výukový program či simulace pro jednoho studenta?
Délka programů, simulací je individuální, nicméně je možné naplánovat délku jednotlivých programů a simulací tak, aby zapadaly do časových možností účastníků.