ROZVOJ TALENTU A NADÁNÍ

PRACUJEME S UČITELI A ŽÁKY V OBLASTI ROZVOJE
TALENTU A NÁDÁNÍ

Regio se již několik let věnuje oblasti rozvoje nadání a kreativity. Rozvíjíme systematickou práci učitelů s nadanými žáky a budujeme síť koordinátorů pro nadání. Realizujeme dlouhodobý rozvojový vzdělávací kurz pro učitele ZŠ, SŠ na téma: Systémová práce s nadanými žáky – základní koncepce – A1, dále také dlouhodobý kurz pro učitele ZŠ, SŠ na téma: Pokročilé metody pro práci s nadanými žáky - B1, určený absolventům stávajícího kurzu A1. Naši absolventi následně mohou absolvovat kurz Program specialista – Systémová práce s nadanými žáky – C1. Věnujeme se také samotným žákům, kterým naše aplikace Regio Advisor umožňuje hledání vlastního potenciálu a pomáhá najít svůj vlastní směr budoucího směřování. Mimo jiné také zkoumáme možnosti virtuální reality ve vztahu k edukativním účelům a rozvoji nadaných žáků.

Webová aplikace pro žáky a studenty, která pomáhá pojmenovat jejich vlastní potenciál. Studenti a žáci mohou výsledky využít pro rozhodování o škole či budoucím povolání. Náš REGIO ADVISOR je postaven na vlastním sebehodnocení a zjištění nejsilnějších talentů jedince. Výsledkem je upřesnění silných stránek, talentů a nastavení cest budoucího směřování.

REGIO ADVISOR

WEBOVÁ APLIKACE PRO ODHALENÍ VLASTNÍHO
POTENCIÁLU A NADÁNÍ

VIRTUÁLNÍ REALITA

REGIO TALENT CENTRUM VR V EDUKATIVNÍM PROSTŘEDÍ

Již dva roky v Regiu zkoumáme využití virtuální reality v edukativním prostředí. V našem VR centru zkoumáme a vyhodnocujeme projevy nadání u žáků a studentů. Také se v této oblasti zabýváme zpracováním a návrhem edukativních programů pro školy na míru. Pravidelně v kanceláři "REGIO - Virtual reality" pořádáme ukázkové dny, kde představujeme jak pracovat s virtuální realitou v rámci výuky.

Regio pomáhá zejména obcím, školám a dalším institucím při tvorbě strategií, realizujeme socioekonomické výzkumy, prognózy, dotazníková šetření a rozvíjíme pracovníky při vzdělávání a rozvojových dnech, které pořádáme. Obcím pomáháme při zvyšování spolupráce s občany a společném rozvoji. Naším cílem v Regiu je také vytvořit organizované pracoviště, které bude vládnout manažerskými nástroji jako je strategické řízení, projektové řízení a procesní řízení.

ÚSPĚŠNÁ ORGANIZACE

STRATEGIE ROZVOJE, DOBŘE ORGANIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ
A MOTIVACE ZAMĚSTNANCE